Matematikdidaktik

Den kollegiala mötesplatsen i matematikdidaktik fokuserar praktiknära forskning i syfte att utveckla matematikundervisning som främjar elevers utveckling av matematiska kompetenser.

Matematikdidaktisk forskning fokuserar lärande och undervisning i matematik, från förskola till universitet, samt lärande och användande av matematik i yrkeslivet. Den kollegiala mötesplatsen för matematikdidaktik samlar forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande med intresse för matematikdidaktiska frågor. De frågor som studeras kan vara av olika karaktär, till exempel teoretiska, tillämpade, stoffdidaktiska och/eller praktiknära. Matematikdidaktikens fokus på lärande och undervisning medför kopplingar till flera andra forskningsfält, till exempel pedagogiskt arbete, pedagogik, sociologi och psykologi.

Alla som är intresserade av matematikdidaktiska frågor är varmt välkomna!

Kollegial mötesplats hösten 2022

Onsdagar 10:15-12:00

Vecka

Datum

Lokal

Ansvarig

Innehåll

36

7 september

Valborg

Helén Sterner

Kappatext

38

21 september

Valborg

Lotta Wedman, Helen Sterner, Anna Teledahl Diskussion om publicering

42

19 oktober

C337

Kristoffer Sidenvall

Planeringsseminarium

Läsare: Per Lindqvist & Helena Eriksson

44 2 november  

Hanna Palmér

Andreas Ebbelind

Forskningspresentation: Sexåringar utforskar kombinatorik genom digitala animationer. Genomförs i samarbete med Linnéuniversitetet.
46 16 november Valborg Hanna Palmér Uppdaterad hemsida och planering av internat
48

30 november 

Kockan 13–15

C327 Malin Jones

Planeringsseminarium

Läsare: Helena Grundén & Kicki Skog

50

14–15/12

Lunch-Lunch

Valborg Alla Presentationer & diskussioner

Deltagande via zoom (https://du-se.zoom.us/j/179203866) är möjligt. Kontakta Hanna Palmér senast dagen före seminariet.

Tips om kommande matematikdidaktiska konferenser

Senast granskad:

Kontakt

Hanna Palmér
Gästprofessor matematikdidaktik
Senast granskad: