Matematikdidaktik

Den kollegiala mötesplatsen i matematikdidaktik fokuserar praktiknära forskning i syfte att utveckla matematikundervisning som främjar elevers utveckling av matematiska kompetenser.

Matematikdidaktisk forskning fokuserar lärande och undervisning i matematik, från förskola till universitet, samt lärande och användande av matematik i yrkeslivet. Den kollegiala mötesplatsen för matematikdidaktik samlar forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande med intresse för matematikdidaktiska frågor. De frågor som studeras kan vara av olika karaktär, till exempel teoretiska, tillämpade, stoffdidaktiska och/eller praktiknära. Matematikdidaktikens fokus på lärande och undervisning medför kopplingar till flera andra forskningsfält, till exempel pedagogiskt arbete, pedagogik, sociologi och psykologi.

Alla som är intresserade av matematikdidaktiska frågor är varmt välkomna!

Kollegial mötesplats hösten 2021

Onsdagar 10:15-12:00

 

Vecka 37 

Onsdag 10.15-12.00 

Madifpaper – textseminarium. 

Lingvistik/zoom 

Vecka 39 

Onsdag 10.15-12.00 

Helén Sterner – Textseminarium. 

Lingvistik/zoom 

Vecka 43 

Onsdag 10.15-12.00 

Malin Norberg - Elever, matematikläroböcker och meningsskapande i grundskolans årskurs 1

Lingvistik/zoom 

Vecka 45 

Onsdag 10.15-12.00 

Textseminarium och gemensam studie 

Lingvistik/zoom 

Vecka 48 

Onsdag 10.15-12.00 

Cermepresentationer 

Lingvistik/zoom 

 

Deltagande via zoom (https://du-se.zoom.us/j/179203866) är möjligt. Kontakta Hanna Palmér senast dagen före seminariet.

Tips om kommande matematikdidaktiska konferenser

Senast granskad:

Kontakt

Hanna Palmér
Gästprofessor matematikdidaktik
Senast granskad: