Matematikdidaktik

Den kollegiala mötesplatsen i matematikdidaktik fokuserar praktiknära forskning i syfte att utveckla matematikundervisning som främjar elevers utveckling av matematiska kompetenser.

Matematikdidaktisk forskning fokuserar lärande och undervisning i matematik, från förskola till universitet, samt lärande och användande av matematik i yrkeslivet. Den kollegiala mötesplatsen för matematikdidaktik samlar forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande med intresse för matematikdidaktiska frågor. De frågor som studeras kan vara av olika karaktär, till exempel teoretiska, tillämpade, stoffdidaktiska och/eller praktiknära. Matematikdidaktikens fokus på lärande och undervisning medför kopplingar till flera andra forskningsfält, till exempel pedagogiskt arbete, pedagogik, sociologi och psykologi.

Alla som är intresserade av matematikdidaktiska frågor är varmt välkomna!

Kollegial mötesplats hösten 2021

Onsdagar 10:15-12:00

Vecka

Datum

Ansvarig

Innehåll

4

26/1

Lotta Wednan

Utkast Artikel: Analysing the concept concept in mathematics education

7

16/2

Helena Eriksson

Utkast artikel

8

23/2

Anna Teledahl

Anna Sfards artikel

On two Metaphors for Learning and the Dangers of Choosing Just One

9

2/3

Helen Sterner

Kappatext

11

16/3

Magnus Fahlström

Madifpresentationer

17

27/4

OBS: 15-16.30

Hanna Palmér

Jorryt van Bommel

Andreas Ebbelind

PiF – Problemlösning i Förskoleklass

 

Ihop med EMLA https://www.gu.se/forskning/emla

19

11/5

Lotta Wedman & Anna Teledahl

Review av artikel

21

25/5

Maria Cortas Norlander

Utkast till artikel

22

1/6

Ev. Helena Eriksson & Lovisa Sumpter

Skolfiprojekt

Deltagande via zoom (https://du-se.zoom.us/j/179203866) är möjligt. Kontakta Hanna Palmér senast dagen före seminariet.

Tips om kommande matematikdidaktiska konferenser

Senast granskad:

Kontakt

Hanna Palmér
Gästprofessor matematikdidaktik
Senast granskad: