Kollegial mötesplats för Läs- och skrivdidaktik - LÄSK

LÄSK är en kollegial mötesplats för personer med ett intresse av forskning som kan bidra till att utveckla undervisning till stöd för elevers läs- och skrivlärande samt för elevers lärande med stöd av läsning och skrivning.

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att samla forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande för att utveckla och sprida lärosätets sammantagna kompetenser inom området läs- och skrivdidaktik.

LÄSK har utvecklats till att vara ett engagerat forum för en  grupp forskare och lärare med en bred samlad kompetens inom det läs- och skrivdidaktiska forskningsfältet. Gruppen granskar och diskuterar vetenskapliga artiklar inom området samt begrundar metodologiska och teoretiska frågor i forskares, doktoranders och magisterstuderandes arbeten. Lärarutbildningens aktuella frågeställningar är viktiga för gruppen. Kollegiet har dessutom ett centralt intresse av att bidra med  kunskaper om läs- och skrivdidaktik på olika utbildningsarenor.

Den som är intresserad av den här mötesplatsens är varmt välkommen att delta!

Deltagande via Zoom är också möjligt. Kontakta Tarja Alatalo om så önskas.

 

Presentation av forskare och lärare

Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Institutionen för lärarutbildning

Sofia Gille

Doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna

sgi@du.se

Christine Cox Eriksson
Univ lektor engelska
Engelska
Sara Fridner Klingberg
Univ adjunkt svenska språket
Svenska
Arbetar med kurser i svenska och pedagogiskt arbete på grundlärarutbildningen och i utbildningen av verksamhetsförlagda lärarutbildare.
Univ adjunkt svenska
Svenska
Marie Nordmark
Univ lektor svenska
Svenska
Univ lektor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1
Mats Tegmark har sedan 1999 varit anställd som universitetslektor i engelska. Sedan 2008 har han haft uppdraget som utvecklingsledare för lärarutbildningsområdet.
Professor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1
Univ adjunkt svenska språket (Tjänstledig)
Svenska
Univ adjunkt svenska språket
Svenska
Senast granskad: