Kollegial mötesplats för Läs- och skrivdidaktik - LÄSK

LÄSK är en kollegial mötesplats för personer med ett intresse av forskning som kan bidra till att utveckla undervisning till stöd för elevers läs- och skrivlärande samt för elevers lärande med stöd av läsning och skrivning.

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att samla forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande för att utveckla och sprida lärosätets sammantagna kompetenser inom området läs- och skrivdidaktik.

LÄSK har utvecklats till att vara ett engagerat forum för en  grupp forskare och lärare med en bred samlad kompetens inom det läs- och skrivdidaktiska forskningsfältet. Gruppen granskar och diskuterar vetenskapliga artiklar inom området samt begrundar metodologiska och teoretiska frågor i forskares, doktoranders och magisterstuderandes arbeten. Lärarutbildningens aktuella frågeställningar är viktiga för gruppen. Kollegiet har dessutom ett centralt intresse av att bidra med  kunskaper om läs- och skrivdidaktik på olika utbildningsarenor.

Den som är intresserad av den här mötesplatsens är varmt välkommen att delta!

Deltagande via Zoom är också möjligt. Kontakta Tarja Alatalo om så önskas.

Mötestider våren 2022

  • 26 januari kl 15-17
  • 23 februari kl 15-17
  • 23 mars kl 15-17
  • 26 april kl 15-17
  • 18 maj kl 15-17

Presentation av forskare och lärare

Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Institutionen för lärarutbildning
Christine Cox Eriksson
Universitetslektor engelska
Engelska
Sofia Gille
Doktorand i pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt svenska
Universitetsadjunkt svenska
Universitetsadjunkt svenska
Svenska
Marie Nordmark
Universitetslektor svenska
Svenska
Professor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1
Universitetsadjunkt svenska språket (Tjänstledig)
Svenska
Anna Åkerstedt
Universitetsadjunkt svenska språket
Svenska
Senast granskad: