Kollegial mötesplats för Läs- och skrivdidaktik - LÄSK

LÄSK är en kollegial mötesplats för personer med ett intresse av forskning som kan bidra till att utveckla undervisning till stöd för elevers läs- och skrivlärande samt för elevers lärande med stöd av läsning och skrivning.

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att samla forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande för att utveckla och sprida lärosätets sammantagna kompetenser inom området läs- och skrivdidaktik.

LÄSK har utvecklats till att vara ett engagerat forum för en  grupp forskare och lärare med en bred samlad kompetens inom det läs- och skrivdidaktiska forskningsfältet. Gruppen granskar och diskuterar vetenskapliga artiklar inom området samt begrundar metodologiska och teoretiska frågor i forskares, doktoranders och magisterstuderandes arbeten. Lärarutbildningens aktuella frågeställningar är viktiga för gruppen. Kollegiet har dessutom ett centralt intresse av att bidra med  kunskaper om läs- och skrivdidaktik på olika utbildningsarenor.

Den som är intresserad av den här mötesplatsens är varmt välkommen att delta!

Deltagande via Zoom är möjligt. 

Presentation av forskare och lärare

Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Institutionen för lärarutbildning
Sofia Gille
Doktorand i pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete
Maria Larsson
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Universitetsadjunkt svenska
Svenska
Marie Nordmark
Universitetslektor svenska
Svenska
Docent Engelska med didaktisk inriktning
Pedagogiskt arbete 2
Cecilia Wijnbladh
Universitetsadjunkt svenska språket (Tjänstledig)
Svenska
Anna Åkerstedt
Avdelningschef
Avdelningen för pedagogiskt arbete 1
Senast granskad: