Förskolepedagogik

Den kollegiala mötesplatsen för förskolepedagogik samlar forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande med intresse för förskolepedagogiska frågor.

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att utveckla kompetens och sprida kunskap om  frågor som rör forskning och praktik i förskolan. Inom det förskolepedagogiska kollegiet finns forskargruppen Didaktik i förskoleklass. 

På träffarna möts vi för att lyssna till presentationer, granska och diskutera vetenskapliga texter, samt utveckla forskning inom fältet.

Alla som är intresserade av förskolepedagogiska frågor är hjärtligt välkomna!

Vid behov går det att vara med på träffarna via zoom. Vänligen ta kontakt med Farhana Borg.

Lärare och forskare inom den kollegiala mötesplatsen

Farhana Borg
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Christine Cox Eriksson
Universitetslektor engelska
Engelska
Tarja Alatalo
Proprefekt forskning
Institutionen för lärarutbildning
Anders Ohlsson
Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1
Universitetsadjunkt pedagogiskt arbete (Tjänstledig)
Pedagogiskt arbete 1
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 1
Senast granskad:
Kontakt
Universitetslektor pedagogiskt arbete
Senast granskad: