TRNSYS

TRNSYS används av ingenjörer och forskare runt om i världen för att validera nya energikoncept.

TRNSYS är ett simuleringsprogram som främst används för att modellera och simulera energisystem. Högskolan Dalarna är officiell återförsäljare av TRNSYS programvara för de nordiska länderna.

TRNSYS används av ingenjörer och forskare runt om i världen för att validera nya energikoncept. Det är allt från enkla tappvarmvattensystem och simulering av byggnader och deras utrustning till kontrollstrategier, boendes beteenden och alternativa energisystem, till exempel vindkraft, solenergi, och solceller.

För att ladda ner en demo version av TRNSYS 18, se fliken i slutet av denna webbsida.

Standardkomponenter och väderdata

TRNSYS har ett bibliotek av standardkomponenter som är stort nog för att komma igång med modellering och simulering. Dessutom har en rad andra komponenter och alternativa bibliotek skapats av användare genom åren. Länkar till några av de mest kända finns här nedan.

TRNSYS kan läsa olika typer av väderdatafiler. En startuppsättning av väderdatafiler medföljer vid installation med standardinställningar. Vid behov kan även ett utökat bibliotek med väderdata (pdf 711kB) installeras.

TRNSYS add-on komponenter

  • TRNLIB library
  • TESS libraries
  • HYDROGEMS
  • TRANSSOLAR components
  • STEC library

TRNSYS add-on mjukvaror

  • TRNFLOW
  • GenOpt

Andra mjukvaror

TRNSYS kan också användas tillsammans med andra program, t.ex. EES, MATLAB och Excel.

Kontakt

TRNSYS Support
E-post: trnsys@du.se

Aktivera TRNSYS17

TRNSYS17-licenser beställda via SERC aktiveras genom att fylla i nedanstående fält med e-postadress och den kod som visas vid uppstart av programmet. En aktiveringskod kommer då att skickas till den uppgivna adressen. Använd samma adress som användes vid beställning av programmet.

 

 

 

Aktivera TRNSYS18

TRNSYS18-licenser beställda via SERC aktiveras genom att fylla i nedanstående fält med e-postadress och den kod som visas vid uppstart av programmet. En aktiveringskod kommer då att skickas till den uppgivna adressen. Använd samma adress som användes vid beställning av programmet.

 

Beställa TRNSYS

För att beställa TRNSYS fyller man i formuläret TRNSYS18 price and ordering form (pdf 102 kB).

Formuläret skickas ifyllt och underskrivet till SERC.

Ladda hem demo version

En obegränsad demo version av TRNSYS 18 kan laddas hem HÄR.

 

Mjukvaran måste uppdateras i September varje år för att vara giltig.

Detta kan göras vid att ladda hem nyaste demo.

Senast granskad:
Senast granskad: