TRNSYS

TRNSYS används av ingenjörer och forskare runt om i världen för att validera nya energikoncept.

TRNSYS är ett simuleringsprogram som främst används för att modellera och simulera energisystem. Högskolan Dalarna är officiell återförsäljare av TRNSYS programvara för de nordiska länderna.

TRNSYS används av ingenjörer och forskare runt om i världen för att validera nya energikoncept. Det är allt från enkla tappvarmvattensystem och simulering av byggnader och deras utrustning till kontrollstrategier, boendes beteenden och alternativa energisystem, till exempel vindkraft, solenergi, och solceller.

För att ladda ner en demo version av TRNSYS 18, se fliken i slutet av denna webbsida.

Standardkomponenter och väderdata

TRNSYS har ett bibliotek av standardkomponenter som är stort nog för att komma igång med modellering och simulering. Dessutom har en rad andra komponenter och alternativa bibliotek skapats av användare genom åren. Länkar till några av de mest kända finns här nedan.

TRNSYS kan läsa olika typer av väderdatafiler. En startuppsättning av väderdatafiler medföljer vid installation med standardinställningar. Vid behov kan även ett utökat bibliotek med väderdata (pdf 711kB) installeras.

TRNSYS add-on komponenter

  • TRNLIB library
  • TESS libraries
  • HYDROGEMS
  • TRANSSOLAR components
  • STEC library

TRNSYS add-on mjukvaror

  • TRNFLOW
  • GenOpt

Andra mjukvaror

TRNSYS kan också användas tillsammans med andra program, t.ex. EES, MATLAB och Excel.

Kontakt

TRNSYS Support
E-post: trnsys@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: