Centrum för solenergiforskning (SERC)

Forskningen inom SERC inkluderar idag bland annat system för solvärme och solel, kombinationer med lagringstekniker, biobränslen och vindkraft (för att täcka säsongs- eller årsbehov av el och värme), samt sociotekniska system där även sociala aktörer inkluderas.

Centrum för solenergiforskning, SERC, var starten för energiforskning vid Högskolan Dalarna 1984 och har sedan dess utvecklats från att vara specialiserad på solfångarteknik till att till att omfatta hela energisystem. Forskningen inkluderar idag bland annat system för solvärme och solel, kombinationer med lagringstekniker, biobränslen och vindkraft (för att täcka säsongs- eller årsbehov av el och värme), samt sociotekniska system där även sociala aktörer inkluderas. Forskningen är tvär- och mångvetenskaplig och sker i samarbete med ett flertal företag och organisationer.

Internationell och nationell forskning

Forskning bedrivs inom tre EU-projekt med användning av solenergi i renovering av flerbostadshus och kontor, solvärme i fjärrvärmesystem samt system med solvärme och värmepumpar för småhus.

SERC samarbetar nationellt inom Vinnova-satsningen Testbädd solenergi, med SP som värd.

Implementeringsproblematik kring etablering av solvärme i småhus har studerats sedan tidigt 90-tal av socialantropolog Annette Henning.

Laborativa resurser

Laborativa resurser består av PV-anläggning, testrigg för solvärmesystem och förbränningslab.

Utbildning

Högskolan erbjuder två internationella masterprogram, 60 högskolepoäng och 120 högskolepoäng  i solenergiteknik som kopplar till profilens forskning.

Undervisningen sker på engelska och omfattar studier av solvärmeteknik, solelteknik samt introduktion till områden som passiv solvärmeteknik och solenergiteknik för tropiska klimat. Utbildningsåret avslutas med ett examensarbete där studenterna ofta har möjlighet att genomföra ett projekt i samarbete med något pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid SERC eller vid något utländskt universitet eller företag.

Senast granskad:
Senast granskad: