Forskargruppen för Mätteknik inom Idrott - Swedish Unit for Metrology in Sports (SUMS)

Swedish Unit for Metrology in Sports (SUMS) är en forsknings- och utvecklingsenhet för mät- och analysmetoder inom idrott och hälsa, etablerat av Högskolan Dalarna i samarbete med KTH.

Om forskargruppen

Digitaliseringen inom idrott och hälsa går extremt fort och nya sensorer och metoder utvecklas kontinuerligt. Vanligtvis sker datainsamlingen med hjälp av isolerade sensorsystem där data från olika sensorer/system inte synkroniseras eller samverkar. Genom att utveckla nya sensorsystem och/eller kombinera olika sensorsystem och metoder är det med hjälp av multivariabla analyser och maskininlärning möjligt att utveckla individanpassade algoritmer för optimering av träning, rehabilitering, kostintag, vila och återhämtning.

I april 2019 etablerade Högskolan Dalarna, i samarbete med KTH, en forsknings- och utvecklingsenhet för mät- och analysmetoder inom idrott och hälsa, Swedish Unit for Metrology in Sports (SUMS). Arbetet bedrivs på uppdrag av Sveriges Olympiska Akademi (SOA) och ingår i KTH’s Centrum för Idrottsteknik, med syfte att stärka Sveriges ställning inom mätmetoder och analyser för idrott och hälsa där SUMS är navet för utvecklingen av nya mätmetoder, tillämpningar, valideringsarbete och analysmetoder.

SUMS samarbetar med ett flertal nationella och internationella universitet, forskargrupper och privata företag och denna samlande kompetens i kombination med tillgången till de forskning- och idrottsfaciliteteter som finns vid och i nära anslutning till Högskolan Dalarna ger unika förutsättningar för utveckling och implementering av nya mätmetoder. SUMS skapar möjligheter för såväl överföring av stora datamängder från sensorer som realtidsfeedback och sensorutveckling. En ytterligare målsättning med etableringen av SUMS är att utvecklade metoder och system även ska kunna appliceras inom andra kunskapsområden från folkhälsa och sjukvård till turism och upplevelseindustri.

Mikael Svarén
Forskare, Idrotts- och hälsovetenskap
Roger G Nyberg
Universitetslektor informatik
Joonas Pääkkönen
Universitetslektor informatik
Roger Johansson
Universitetslektor maskinteknik

Publikationer

Swarén, M., & Fahlstedt, M. (2023). How are the impact attenuation properties of men’s and women’s helmets affected after one season in professional ice hockey? Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P: Journal of Sports Engineering and Technology

Swarén, M., Simrén, J., Huber, H., & Zetterberg, H. (2023). Combining impact monitoring mouthguards and blood biomarkers to monitor head impacts among Muay Thai athletes–A case study. JSAMS Plus, 2, 100044.

Xuan, X., Chen, C., Molinero-Fernandez, A., Ekelund, E., Cardinale, D., Swarén, M., Wedholm, L., Cuartero, M., Crespo, A. G. (2023). Fully Integrated Wearable Device for Continuous Sweat Lactate Monitoring in Sports. ACS Sensors, 8, 2401-2409

Björklund, G., Swarén, M., (2022). How does the starting order in the First and Second Run Affect the Final Rank in FIS World Cup Giant Slalom? Frontiers in Sports and Active Living, 4

Xuan, X., Chen, C., Perez Rafols, C., Swarén, M., Wedholm, L., Cuartero, M., Crespo, A. G. (2022). A Wearable Biosensor for Sweat Lactate Monitoring as a Proxy for Sport Performance Monitoring. Analysis & Sensing.

Carlsson, T., Fjordell, W., Wedholm, L., Swarén, M., Carlsson, M. (2022). The Modern Double-Poling Technique Is Not More Energy Efficient Than the Old-Fashioned Double-Poling Technique at a Submaximal Work Intensity. Frontiers in Sports and Active Living, 4.

Staunton, C. A., Colyer, S. L., Karlsson, Ø., Swarén, M., Ihalainen, S., Mcgawley, K. (2022). Performance and Micro-Pacing Strategies in a Freestyle Cross-Country Skiing Distance Race. Frontiers in Sports and Active Living, 4.

Staunton, C. A., Swarén, M., Stöggl, T., Born, D.-P., Björklund, G. (2022). The Relationship Between Cardiorespiratory and Accelerometer-Derived Measures in Trail Running and the Influence of Sensor Location. International Journal of sports Physiology and Performance.

Carlsson, T., Wedholm, L., Fjordell, W., Swarén, M., & Carlsson, M. (2021). Effect of sub-technique transitions on energy expenditure and physiological load in the classical-style technique among elite male cross-country skiers. European Journal of Applied Physiology, 121(11), 3201–3209.

Van Hoovels, K., Xuan, X., Cuartero, M., Gijssel, M., Swarén, M., & Crespo, G. A. (2021). Can Wearable Sweat Lactate Sensors Contribute to Sports Physiology? ACS sensors, 6(10), 3496–3508.

Swarén, M., Gallagher, C., & Björklund, G. (2021). Impact on Ski Regulation Changes on Race and Gate-To-Gate Times in World Cup Giant Slalom Skiing 2005–2020. Research & Investigations in Sports Medicine, 7(5), 668–673.

Björklund, G., Swarén, M., Norman, M., Alonso, J., & Johansson, F. (2020). Metabolic Demands, Center of Mass Movement and Fractional Utilization of V˙O2max in Elite Adolescent Tennis Players During On-Court Drills. Frontiers in Sports and Active Living, 2(92).

Stöggl, T. L., Hertlein, M., Brunauer, R., Welde, B., Andersson, E. P., & Swarén, M. (2020). Pacing, Exercise Intensity, and Technique by Performance Level in Long-Distance Cross-Country Skiing. Frontiers in Physiology, 11(17).

Swarén, M., Söhnlein, Q., Stöggl, T., Björklund, G. (2020). Using 3D Motion Capture to Analyse Ice Hockey Shooting Technique on Ice. icSports 2019 Proceedings, 1:204-208

Samarbeten

Vi samarbetar med forskare från:

Mittuniversitetet

KTH

Sahlgrenska Akademin - Göteborgs Universitet

Linköpings Universitet

Paris Lodron Universität Salzburg

Swiss Federal Institute of Sport Magglingen SFISM

Senast granskad:
Kontakt
Mikael Svarén
Forskare, Idrotts- och hälsovetenskap
Senast granskad: