Smärta är en upplevelse!

Japp, så är det, Men kanske inte en sån trevlig upplevelse. Jag har träffat Linda Vixner som inte bara är ansvarig för forskningsprojekt som rör smärta, nej hon är även expert på smärta. Hon hjälper mig att reda ut vad det egentligen handlar om.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Smärta kan ju var många olika saker. Huvudvärk, mensvärk, värk från en stukad fot eller spräckt revben. Men det kan också handla om en helt annan form av smärta, en smärta som inte går över med piller, värme, kyla, vila eller nålar (jag och Linda har den gemensamma nämnaren att vi uppskattar akupunktur).

Men nu ska vi reda ut vad smärta egentligen är och vad det finns för olika typer av smärta. 

Varning + tankar + känslor

I smärtvärlden är det viktigt att särskilja på akut smärta och långvarig smärta. Den akuta smärta har vi alla upplevt. Den dyker upp när du slår i tån i kanten på byrån, när du skär dig med din nyvässade japanska kockkniv eller när du snuddar en alltför varm ugnsform.

Det som händer är att det på vår kropp, i våra vävnader, finns små specialiserade nervceller som har till uppgift att reagerar på sånt som riskerar att skada oss. När det sker skickar de här små nervcellerna en varningssignal till ryggmärgen som sen skickar signalen vidare till hjärnan. Men bara den signalen räcker inte för att vi ska känna smärta. Nej, när signalen kommer upp till hjärnan kopplas våra känslor och tankar på. Vad händer då? Jo, varningssignalen från våra vävnader, känslorna och tankarna bildar tillsammans en gemensam upplevelse. Och det är den upplevelsen som kallas för smärta.

Systemet är i sig utmärkt och något vi måste ha för att överleva. Det är en livsviktig funktion för kroppen som funkar toppen när det finns risk för att vi skadar oss.

Så detta är den akuta smärtan som går över efter en tid, ibland kanske med diverse hjälpmedel.

Långvarig smärta – kostsam och plågsam

Har smärtan inte går över på tre till sex månader så säger man att det istället är en långvarig smärta. Den långvariga smärtan är uppdelad i två huvudkategorier: primär långvarig smärta och sekundär långvarig smärta.

För att vara lite ologiska börjar vi med den sekundära långvariga smärtan. Den orsakas av att det hänt något annat med kroppen. Smärtan är alltså ett symptom på ett annat sjukdomstillstånd som till exempel reumatoid artrit, artros eller cancer.

Primär långvarig smärta

Den primära långvariga smärtan är något annat. Antingen kan det vara ett helt eget sjukdomstillstånd utan någon annan underliggande sjukdom. Eller så kan det vara så att  smärtan har samband med en sjukdom som initialt gav upphov till smärtan, men där nu smärtan kräver behandling som är fristående från den ursprungliga sjukdomen. Till definitionen av primär långvarig smärta hör också att den i hög grad påverkar dagliga aktiviteter och personens emotionella hälsa.

Vid till exempel en akut smärta som uppkommit vid skada eller liknande kan det vara enkelt att kunna se och förstå varifrån smärtan kommer. Blöder det från ett djupt jack eller om man kan se en spricka i ett ben på en röntgenplåt är det rätt enkelt att förstå att det gör ont.

Men för personer med primär långvarig smärta har liksom den synliga roten till smärta försvunnit. Smärtan kan inte spåras till ett blodprov eller röntgenplåt men smärtupplevelsen kvarstår trots detta. Det finns flera anledningar till att det blir så, bland annat att nervsystemets funktion har förändrats. Men, här har forskarna en del arbete kvar att göra, för de har ännu inte hela svaret.

Varför är min smärta värre än din?

Vi repeterar. Kroppen signalerar fara, skickar signal till hjärnan där signalen mixas med våra känslor och tankar och ”skapar” smärta.

Så för att få ihop en upplevelse av smärta krävs varningssignaler, tankar och känslor. Men förhållandet mellan dessa variera mellan olika personer. Olika personer reagerar också olika snabbt på de här signalerna. Det gör att smärttröskeln mellan oss människor är olika och vi upplever smärta på olika sätt.

Tankarna och känslorna kan påverkas om jag till exempel har en tidigare erfarenhet av att uppleva smärta på ett visst ställe. Om jag tidigare skadat min fot ordentligt får en ny skada på samma ställe kan den smärtan upplevas värre än vad den egentligen är för att jag kopplar på mina tankar om hur illa det var förra gången och vilka stora problem skadan orsakade då.

Definitionen av smärta

Definitionen av smärta är ända sedan 70-talet, en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som kan bero på en faktisk vävnadsskada eller beskriven som om det finns en vävnadsskada. Det finns alltså inte några krav på att det ska finnas en faktisk vävnadsskada för att det ska betraktas som smärta. Anger en person att den upplever smärta, ja då har den smärta, oavsett vad blodprover eller röntgenbilder visar.

Att leva med långvarig smärta

Men när man då blivit diagnostiserad med långvarig smärta Vad gör man då? Kan man bli av med den? Nja, med största sannolikhet blir smärtan en livslång sjukdom. Den viktigaste är då istället att leva tillsammans med sin smärta, att ha den som en partner i livet, och fortsätta att leva ett liv som känns meningsfullt, vilket faktiskt enligt forskarna är helt möjligt!

Den bästa behandlingen för långvarig smärta som finns just nu kallas för multimodal smärtrehabilitering. Det innebär att flera olika professioner, till exempel läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, psykologer och arbetsterapeuter arbetar i team tillsammans med patienten. Forskning har visat att det inte är verkningsfullt att enskilda professioner jobbar en och en, de behöver jobba tillsammans utifrån sin kompetens och gemensamt med patienten sätta upp mål för rehabiliteringen.

Smärtsamma spännande sanningar

Om ni inte har fått nog med kunskap om smärta kommer här lite mer spännande fakta:

  • Om man skulle gå ut och fråga folk på stan idag skulle ungefär hälften säga att de har ont någonstans.
  • Drygt 12 % av den svenska befolkningen upplever en försämrad livskvalitet på grund av sin smärta.
  • 1,5 miljarder människor runtom i världen lider av långvarig smärta. Och antalet fortsätter att öka.
  • Av de som lider av långvarig smärta i Sverige är 70 % kvinnor.
  • Efter psykisk ohälsa är smärtdiagnoser den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar.
  • I Sverige är smärta är den vanligaste anledningen till att man söker vård.
  • Om man studerar antal år levda med sjukdom, så är det ryggsmärta som toppar listan. I så gott som hela världen.
  • Som en konsekvens av att smärta påverkar livskvaliteten väldigt mycket har studier kunnat visa att personer med långvarig smärta i större utsträckning skiljer sig och är arbetslösa. De har dessutom en ökad risk för att insjukna i andra sjukdomar.

 

Senast granskad:
Senast granskad: