Lär känna Veronica

Denna gång får vi lära känna Veronica Sjöberg lite bättre. Veronica är en av två eminenta doktorander som utför testerna i idrottslabbet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Namn: Veronica Sjöberg

Ålder: 39

Var kommer du ifrån: Uppsala

Utbildning: Fysioterapeut sedan 2006, antagen till forskarutbildningen på Högskolan Dalarna i mars 2018.

Hur kom det sig att du började du doktorera?

Forskarutbildningen har varit ett mål sedan grundutbildningen till fysioterapeut. Jag har alltid känt att jag har velat göra något mer än att jobba kliniskt som fysioterapeut, velat bredda perspektivet. Forskarutbildningen är ett sätt att dels få utmana mig själv, få vidareutveckla min yrkesroll och få vara med och bidra till förbättringar inom mitt yrkesområde.

Vad är det roligaste med att vara forskare?

Att få vara en del av en större forskargrupp med trevliga och duktiga seniora och juniora forskare och doktorandkollegor, att få vara med om att planera och genomföra forskningsstudier, att få ständigt lära nytt (vilket kan vara utmattande också), läsa kurser, få möjligheter att åka på konferenser och kurser där andra i samma forskningsområde ses och diskuterar.

Vad är det värsta med att vara forskare?

Den ständiga tidsbristen på en dålig dag kan kännas oöverstiglig.

Vad skulle du göra om du inte forskade?

Jag har en dröm om att ta med familjen och bo på en annan kontinent några år. Typ kolla med läkare utan gränser om de behöver en trevlig fysioterapeut. Det skulle vara fantastiskt! Alla i min familj är inte lika entusiastiska dock…

Vad har du för intressen?

De intressen jag hade innan jag gick in i forskarutbildningen är vandring, helst i fjällen, hänga med ungarna och upptäcka nya saker, läsa, träna på Friskis. Nu har jag glömt hur man gör andra saker än sånt som relaterar till forskarutbildningen.

Vilket skulle vara ditt drömforskningsprojekt?

Svår fråga. Det jag spontant känner som skulle vara ännu roligare än det jag gör nu, är att kunna undersöka en forskningsfråga från olika perspektiv samtidigt. Alltså till exempel både från det rent kvantitativa positivistiska perspektivet (siffror, maximal objektivitet och samband) och från det mer kvalitativa perspektivet (tankar, beteenden och så vidare). I ett doktorandprojekt är ju tiden begränsad vilket gör att kanske inte alla perspektiv på forskningsfrågan hinns med, vilket gör att inte alla perspektiv blir belysta.

Vilken är den konstigaste/märkligaste/häftigaste forskningen du hört talas om?

Konstigaste är väl de forskningsexempel som finns från tiden innan humanforskningen reglerades av etiska överväganden.

Senast granskad:
Senast granskad: