Vad har jag gett mig in på?

Under våren 2019 kommer ni tillsammans med mig (Maria Arpe, forskningskommunikatör på Högskolan Dalarna) lära er mer om vad forskning egentligen innebär. I december 2018 deltar jag i en forskningsstudie och med utgångspunkt i den ska jag försöka förstå mig på forskningsprocessen bättre.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

När vi forskningskommunikatörer skriver om forskning skriver vi ofta om resultatet. Vad har forskningen kommit fram till? Hur många koppar kaffe per dag är farligt? Vilken typ av behandling mår personer med demens bäst av? Hur kan logistiken på landsbygden bli mer effektiv? Med vilken vinkel mot solen ska man lägga sina solpaneler för att få ut så mycket energi som möjligt? Vi kan också skriva om att en person eller projekt fått ett stort forskningsanslag, fått en artikel publicerad i en välrenommerad tidskrift eller möjligtvis om ett projekt som precis ska starta. Allt det är viktigt. Superviktigt. Men alltför sällan kommunicerar vi ut själva forskningsprocessen. Hur går forskning egentligen till? Vad är det som gör att forskarna till slut når ett resultat? Vilken väg tar de dit?

I den här serien tänkte jag försöka lära mig hur forskningsprocessen går till. Tanken med detta är att ni tillsammans med mig ska få en inblick i hur det är att forska. Något som många av oss kanske inte vet så mycket om.

Till att börja med ska jag vara med i ett forskningsprojekt som handlar om personer med långvarig smärta. (Jag är en frisk kontrollgrupp utan smärta, don’t worry). Nu i december ska jag ägna nästan tre timmar åt att bli undersökt av Veronica Sjöberg, doktorand i medicinsk vetenskap och Jens Westergren, doktorand i idrotts- och hälsovetenskap här på Högskolan Dalarna.

Jag ska bland annat försöka reda ut vad som egentligen händer med den information som forskarna samlar in om mig. Vad en forskningsstudie egentligen kostar och hur man får pengar för att genomföra den. Varför vetenskapliga artiklar ser ut som de gör och varför det tar så lång tid att få en artikel publicerad. Och så klart hur det är att vara deltagare i en forskningsstudie.

Förhoppningen är att jag framöver själv kommer förstå själva forskningsprocessen bättre. Och att jag får möjlighet att förmedla det till er.

Nu kör vi!

Senast granskad:
Senast granskad: