Forskargruppen för Mätteknik inom Idrott - Swedish Unit for Metrology in Sports (SUMS)

Swedish Unit for Metrology in Sports (SUMS) är en forsknings- och utvecklingsenhet för mät- och analysmetoder inom idrott och hälsa, etablerat av Högskolan Dalarna i samarbete med KTH. Arbetet bedrivs på uppdrag av Sveriges Olympiska Akademi (SOA).

Digitaliseringen inom idrott och hälsa går extremt fort och nya sensorer och metoder utvecklas kontinuerligt. Vanligtvis sker datainsamlingen med hjälp av isolerade sensorsystem där data från olika sensorer/system inte synkroniseras eller samverkar. Genom att utveckla nya sensorsystem och/eller kombinera olika sensorsystem och metoder är det med hjälp av multivariabla analyser och maskininlärning möjligt att utveckla individanpassade algoritmer för optimering av träning, rehabilitering, kostintag, vila och återhämtning.

I april 2019 etablerade Högskolan Dalarna, i samarbete med KTH, en forsknings- och utvecklingsenhet för mät- och analysmetoder inom idrott och hälsa, Swedish Unit for Metrology in Sports (SUMS). Arbetet bedrivs på uppdrag av Sveriges Olympiska Akademi (SOA) med syfte att stärka Sveriges ställning inom mätmetoder och analyser för idrott och hälsa där SUMS är navet för utvecklingen av nya mätmetoder, tillämpningar, valideringsarbete och analysmetoder. SUMS samarbetar med ett flertal nationella och internationella universitet, forskargrupper och privata företag och denna samlande kompetens i kombination med tillgången till de forskning- och idrottsfaciliteteter som finns vid och i nära anslutning till Högskolan Dalarna ger unika förutsättningar för utveckling och implementering av nya mätmetoder. SUMS skapar möjligheter för såväl överföring av stora datamängder från sensorer som realtidsfeedback. En ytterligare målsättning med etableringen av SUMS är att utvecklade metoder och system även ska kunna appliceras inom andra kunskapsområden från folkhälsa och sjukvård till turism och upplevelseindustri.

Initialt finns det ett treårsavtal med KTH kring KTHs finansiering av en tjänst men syftet med SUMS är att det ska vara en permanent forskargrupp/enhet. I nuläget ingår Tomas Carlsson och Magnus Carlsson i gruppen.

Högskolan Dalarna bidrar med personal, lokaler, infrastruktur och är en nod för Sveriges Olympiska Akademins arbete kring objektiva mätmetoder inom idrott och hälsa.

Tre forskare från Högskolan Dalarna är knutna till forskargruppen:

Senast granskad:
Senast granskad: