Forskargrupp DU/FM

Gruppen samarbetar med Försvarsmakten i dess arbete med att utveckla nya fysiska befattningskrav för krigsbefattningar.

Vår forskargrupp vid Högskolan Dalarna, bestående av Professor Björn Äng, Dr med vet Tony Bohman, Dr med vet Linda Vixner, Dr med vet Elena Tseli samt doktorand Riccardo Lo Martire, har utvecklat ett samarbete med Försvarsmakten (FM) där vi under hösten 2019 och våren 2020 genomfört ett av FM anslaget uppdrag.  

Gruppen innefattar forskare med kompetens inom epidemiologi, muskuloskeletal hälsa, fysisk prestation och vetenskaplig metod och har sammantaget lång erfarenhet av forskning i en militär kontext.

FM har som målsättning att utveckla och fastställa nya fysiska befattningskrav för krigsbefattningar. För att nå den målsättningen behöver FM börja med att utveckla och genomföra fysiska befattningskravsanalyser. Vår forskargrupp har i samarbete med FM:s idrotts- och friskvårdsenhet (FMIF), MSc Anette Arksand, Dr med vet Andreas Monnier, Mj Magnus Gadefors, Kn Joakim Axelsson och Mj Patrick Persson, genomfört ett uppdrag inom ramen för detta arbete. Uppdraget syftade till att utveckla och validera ett tillförlitligt och relevant ’Protokoll för identifiering av fysiska arbetsuppgifter inom krigsbefattningar’.

Användandet av protokollet skall även resultera i god dokumentation av de fysiska arbetsuppgifternas karaktär. I uppdraget ingick även att utforma rekommendationer för urval av de ämnesexperter som skall använda protokollet. Protokollet är ämnat att användas vid FM:s pågående interna arbete med fysiska krav inom krigsbefattning samt inom projektet ”FoT Krigsbefattningars fysiska krav” som påbörjas under 2020. Projektet utfördes med Professor Björn Äng som huvudansvarig och Dr med vet Tony Bohman som projektledare. För ytterligare information om uppdraget se under ”Forskningsprojekt”.

Forskningsprojekt

Protokoll för arbetsuppgiftsinventering DH 19

Senast granskad: