Experter om valåret 2022

Här hittar du forskare som ur en mängd olika perspektiv kan analysera och kommentera såväl dagspolitiska händelser som större skeenden.

Demokrati och deltagande

Ali Abdelzadeh och Erik Lundberg kan svara på frågor som rör i vilken mån och på vilket sätt ett demokratiskt utanförskap finns i Sverige.

Utanförskapet blir tydligast i de allmänna valen

Unga känner sig inte inkluderade i samhället
 

Ali Abdelzadeh
Universitetslektor statsvetenskap
Erik Lundberg
Universitetslektor statsvetenskap

 

Kjetil Duvold kan svara på frågor om demokratiutveckling och medborgarnas demokratistöd.

Kjetil Duvold
Universitetslektor statsvetenskap

 


Falska nyheter och källkritik

Marit Nybelius Stub
Universitetslektor idrotts- och hälsovetenskap

 


Kommun- och regionpolitik i Dalarna

Ulf Hansson
Universitetslektor statsvetenskap

 


Politiska partier och politisk kultur

Mats Öhlén kan svara på frågor om politiska partier, inklusive politiska partier på EU-nivå, hur de svenska partierna förhåller sig till EU-nivån.

Mats Öhlén
Universitetslektor statsvetenskap

 

Kjetil Duvold kan svara på frågor om sociala skillnader, populism och nationalism.

Kjetil Duvold
Universitetslektor statsvetenskap

 


Regeringsbildning och politiska institutioner 

Thomas Sedelius
Professor statsvetenskap
Mats Öhlén
Universitetslektor statsvetenskap

 


Ungdomar och civilsamhälle

Ali Abdelzadeh kan svara på frågor om ungas samhällsengagemang och utvecklingen av för demokratin viktiga kompetenser, som social tillit, politiskt intresse och tolerans.

Ali Abdelzadeh
Universitetslektor statsvetenskap


Erik Lundberg kan svara på frågor om vilken roll civilsamhället har för demokratin. Exempelvis betydelsen av civilsamhällets engagemang för utvecklingen av ungas sociala tillit och tolerans, hur civilsamhällets deltagande påverkar utformningen av svensk politik eller hur civilsamhället bemöter våldsbejakade extremism på lokalpolitisk nivå.

Erik Lundberg
Universitetslektor statsvetenskap

Unga: Nej till rösträtt för 16-åringar

Unga känner sig inte inkluderade i samhället


Valfrågor

Folkhälsa och idrott

Professor idrottsfysiologi

 


Skolan

Madeleine Michaelsson kan svara på frågor om hur skolan är organiserad och styrs. Till exempel om hur skolsystemet har utvecklats, friskolereformen, betyg i årskurs 4, skolsegregation, lärarutbildningen och flyktingmottagande i skolan. 

Studie om ADHD-diagnos väcker frågor

 


Sjukvård

Anna Ehrenberg kan svara på frågor om kompetensförsörjning till hälso- och sjukvården.

Anna Ehrenberg
Professor omvårdnad

 


Äldreomsorg

Senast granskad: