Covid-19 och hälsa på distans

Covid-19 gör att träning uteblir och folk stannar hemma i högre utsträckning. Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi svarar på hur vi kan fortsätta hålla oss hälsosamma i karantäntider.

Hur kan vi bibehålla vår hälsa?

Det är naturligtvis viktigt att förbli fysiskt aktiv ur flera olika synvinklar. Det gäller att hitta motionsformer som inte innebär direkt fysisk interaktion med andra människor. Man kan träna hemma och man kan vara ute och motionera. Man kan använda digitala verktyg även när det gäller motion, det vill säga träna ”tillsammans” med hjälp av Zoom och liknande redskap för att få den viktiga samhörighetskänsla när man tränar.

Det är viktigt att behålla sina rutiner när man arbetar eller studerar hemma med en tydlig uppdelning av arbetstid och fritid. Det är också viktigt att tänka på kosten, det finns risk att man äter för mycket när man vistas hemma större delen av dagen.

Senast granskad:
Kontakt
Professor idrottsfysiologi
Senast granskad: