EU:s påverkan på valet i Sverige

Sverige har varit medlem i Europeiska unionen (EU) sedan år 1995. I EU fattas beslut som rör Sverige, men som fattas tillsammans med politiker från andra europeiska länder.

Den 11 september är det val till riksdag, region och kommun. I "Forskare svarar" reder våra experter ut frågor om svensk politik, demokrati, val och politisk historia.

Hur har EU-medlemskapet påverkat svenska partier?

Mats Öhlén, lektor i statsvetetenskap svarar: Sedan Sverige gick med i EU 1995 är svenska partier med i Europarlamentet. Där sitter de inte utifrån nationell tillhörighet, utan tillsammans i transnationella partigrupper. I dessa grupper tar de svenska partierna intryck från sina systerpartier från de andra länderna. Till exempel, Miljöpartiet har gått från att vara skeptisk till EU till mer EU-positiv, Kristdemokraterna är ett litet parti i Sverige men sitter i den största och starkaste gruppen i EU och Centerpartiet har sannolikt blivit med liberalt.

Hur påverkar EU-medlemskapet Sveriges regering och riksdag?

Mats Öhlén, lektor i statsvetetenskap svarar: Den största förändringen för svensk politik är att regeringen har fått en starkare roll än riksdagen. När Sverige blev medlem i EU flyttade beslutsrätten för ett antal frågor över från Sveriges riksdag till EU. Eftersom Sveriges regering representerar Sverige i EU-förhandlingar, innebär det en maktförskjutning mellan riksdagen och regeringen, till regeringens fördel.

Senast granskad:
Senast granskad: