Future-proof Cities

Forskarskolan "Future-Proof Cities" handlar om hållbar stadsutveckling och bygger på en samhällsdialog om utmaningar för svenska medelstora städer.

År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer, och även Sverige är ett land med växande befolkning och en stark urbanisering. Det ställer nya krav på att bygga städerna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Mälardalens Högskola har tillsammans tilldelats 25,9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta forskarskolan ”Future-Proof Cities” med fokus på hållbar stadsutveckling.

Läs mer om företagsforskarskolan Future-Proof Cities, på Högskolan i Gävles webbplats

FPC logo


Prioriterar medelstora städer

I en unik satsning samlar man sin professionella kunskap om stadsutveckling med syftet att utveckla Sveriges medelstora städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser. Inom forskarskolan kommer man att prioritera stadsutvecklingen i städer som Eskilstuna, Västerås, Gävle och Borlänge. Mycket av den forskning som tidigare bedrivits har fokuserat på de stora städerna.

Samverkan med lokala näringslivet

Det unika med en forskarskola är att den bygger på en samhällsdialog där akademin i samverkan med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt implementerar lösningar för en hållbar stadsutveckling. Genom 12 doktorandprojekt kommer kommunernas planering mot en hållbar stadsutveckling att stärkas i dessa regioner. Doktoranderna, centrum för denna samverkan, planeras att vara anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid berörda lärosäten. Forskningen kommer i många fall att vara tvärdisciplinär och ska täcka alla hållbarhetsperspektiv

De fyra doktoranderna i Dalarna ska arbeta en del av sin tid vid Högskolan Dalarna och resten vid det företag där de är anställda: Kopparstaden AB i Falun, AB Stora Tunabyggen i Borlänge, Borlänge Kommuns Förvaltnings AB och Borlänge Energi AB.

- Särskilt glädjande är att forskarskolan bedrivs i nära samverkan med omgivande samhälle och utifrån frågeställningar som är av stor betydelse för samhällets framtida utveckling. Detta är även ett bra exempel på vår samverkan med andra lärosäten och kommunala bolag, säger Sigrid Saveljeff vice rektor samverkan.

Senast granskad:

Kontakt

Chris Bales
Professor energiteknik
Senast granskad: