Energi och samhällsbyggnad

Forskning för en hållbar framtid med solen som energikälla.

Vår forskning handlar bland annat om att skapa ny kunskap om system som gör det möjligt för el och värme från solen att fungera och integreras i energisystem i våra bostäder och fastigheter. Möjligheten att utvinna solenergi varierar under dagen och året och följer ofta inte behovet av energi. Frågor som är centrala för oss är hur detta kan överbryggas och jämnas ut och en del av forskningen handlar om lagring av solel och solvärme.

En annan del är forskningen kring byggtekniska metoder och på komponenter för energismarta fastigheter, "Energieffektivisering i byggd miljö". Forskningen kring energieffektivisering handlar också om hur bland annat sociala och ekonomiska aspekter, politiska beslut och andra samhällsfaktorer kan påverka vår energianvändning.

Vår forskning sker till stor del i samverkan med näringsliv och offentliga organisationer.

Temaområden

Forskningens specialiseringar presenteras som tre tematiska områden:

Centrum för solenergiforskning (SERC)

Energieffektivisering i bebyggelse

Skogen och råvaran

Forskningspublikationer och projekt

Personal inom forskningsprofilen

Doktorand energiteknik (Tjänstledig)
Doktorand byggteknik
Professor energiteknik
023-77 87 07
Tekn lic
Företagsdoktorand
Univ lektor energi och miljöteknik
023-77 87 11
Fil dr
Universitetslektor
023-77 83 54
Tekn lic
Univ adjunkt energi och miljöteknik
023-77 86 60
Univ lektor energi och miljöteknik
Doktorand energi och miljöteknik
Postdoktor energiteknik
Doktorand byggteknik
023-77 80 52
Univ adjunkt energi och miljöteknik
023-77 88 60
Företagsdoktorand
0243-73003
Tekn lic
Univ adjunkt energiteknik
023-77 87 16
Företagsdoktorand
Docent
Univ lektor byggteknik
023-77 87 45
Tekn dr
Docent
Univ lektor energiteknik
023-77 87 17
Doktorand byggteknik
Doktorand energiteknik
023-77 82 54
Doktorand energiteknik
023-77 89 47
Professor energiteknik
023-77 87 12
Doktorand energiteknik
Univ lektor byggteknik
023-77 82 32
Univ lektor byggteknik
Doktorand energiteknik
Företagsdoktorand
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
Doktorand energiteknik
Docent
Univ lektor energiteknik
023-77 87 89
Senast granskad: