Disputationer

Framlagda avhandlingar med anknytning till Högskolan Dalarna.

Vid en disputation försvarar doktoranden sin doktorsavhandling. En opponent granskar avhandlingen och diskuterar forskningen med doktoranden. En betygskommitté finns närvarande för att avgöra om doktoranden blir godkänd eller inte. Disputationen är öppen för allmänheten.

Disputationer 2020

Namn: Somayeh Aghanavesi
Ämne:
Mikrodataanalys
Datum:
8 maj 2020
Avhandling: Sensor-based knowledge- and data-driven methods: A case of Parkinson’s disease motor symptoms quantification

Namn: Therese Granström
Ämne:
Endokrinologi och diabetes
Datum:
28 april 2020
Avhandling: Patient-reported and medical outcomes in patients treated for diabetic macular edema: A real-world longitudinal study

Namn: Maryam Bourbour
Ämne:
Pedagogik
Datum:
23 april 2020
Avhandling: Digital technologies in preschool education: The interplay between interactive whiteboards and teachers' teaching practices

Namn: Jonas Jäder
Ämne: Didaktik
Datum: 10 januari 2020
Avhandling: Med uppgift att lära: om matematikuppgifter som en resurs för lärande

Disputationer 2019

Namn: Maria Fredriksson
Ämne:
Pedagogiskt arbete
Datum:
6 december 2019
Avhandling: Med blicken på möten. Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik


Namn:
Maria Svedbo Engström
Ämne:
Omvårdnad
Datum:
29 november 2019
Avhandling: Patient Perspectives brought to the Fore for Diabetes Care: Descriptions as well as Development and Testing of the Diabetes Questionnaire

Namn: Dávid Molnár
Ämne: Tillämpad materialfysik
Datum: 28 november 2019
Avhandling: Stacking fault energy and deformation behaviour of austenitic stainless steels: a joint theoretical-experimental study 

Namn: Moa Swing Gustafsson
Ämne: 
Energi- och miljöteknik
Datum:
5 november 2019
Avhandling: Heating of buildings from a system perspective

Namn: Katarina Grim
Ämne: 
Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik
Datum:
13 september 2019
Avhandling: Legitimizing the knowledge of mental health service users in shared decision making: Promoting participation through a web-based decision support tool
Nyhetsartikel: Brukares kunskaper ska bättre tas tillvara 

Namn: Ilias Thomas
Ämne:
Mikrodataanalys
Datum:
5 april 2019
Avhandling: Automating levodopa dosing schedules for Parkinson’s disease
Nyhetsartikel: Automatiserad dosering för patienter med Parkinson

Namn: Sanja Nilsson 
Ämne: Religionsvetenskap
Datum: 22 mars 2019
Avhandling: Performing Perfectly: Presentations of Childhood in Knutby Filadelfia Before and After the Dissolution of the Congregation
Nyhetsartikel: Barn och unga berättar om sin uppväxt i Knutby

Namn: Anna Anåker
Ämne: Medicinsk vetenskap
Datum: 21 februari 2019
Avhandling: "Fysisk miljö på strokeenheter : betydelse för vården"
Nyhetsartikel: Fysisk miljö på strokeenheter

Disputationer 2018

Namn: Nian Zhou
Ämne:
Materialvetenskap
Datum:
23 november 2018
Avhandling: "Surface integrity and corrosion behavior of stainless steels after grinding operations" 
Nyhetsartikel: Ny avhandling om rostfria stål

Namn: Madelen Lagin
Ämne: Företagsekonomi (Örebro universitet)
Datum: 26 oktober 2018
Avhandling: "The Price We Pay: The Autonomy of Store Managers in Making Price Decisions: The Case of Grocery Retailing"
Nyhetsartikel: Butiksägaren tar makten över priset


Namn:
Yujioa Li
Ämne: Mikrodataanalys
Datum: 14 september 2018
Avhandling: "Who benefits when IKEA enters local markets in Sweden?"
Nyhetsartikel: Hur påverkar IKEA orten där de etablerar sig?


Namn: Pelle Eriksson
Ämne: Innovation och design (Mälardalens högskola)
Datum: 14 september 2018
Avhandling: "Videography as Design Nexus: Critical Inquires into the Affordances and Efficacies of The Live-action Video Instructions"
Nyhetsartikel: När är en videoinstruktion bra?

Namn: Karin Yvell
Ämne: Materialvetenskap (KTH)
Datum: 5 juni 2018
Avhandling: "Experimental Studies of Deformation Structures in Stainless Steels using EBSD"
Nyhetsartikel: Ny avhandling om rostfria stål

Namn: Elisabeth Wallin
Ämne: Naturresursteknik (SLU)
Datum: 16 mars 2018
Avhandling: "From growth cessation to bud burst: conifer seedling development in response to nursery culture and environmental stimuli"
Nyhetsartikel: Barrplantors reaktioner på olika behandlingar

Senast granskad: