Akademisk högtid

Vid akademisk högtid uppmärksammar högskolan nya professorer, docenter och doktorer. Högskolan uppmärksammar även hedersdoktor och excellenta och meriterade lärare. Under högtiden delas även pris ut inom samverkan och årets alumnpris.
Grafisk symbol för akademisk högtid

Vid en akademisk högtid:

  • Installeras nyblivna professorer
  • Hälsas gästprofessorer och adjungerade professorer välkomna
  • Promoveras hedersdoktorer och doktorer efter avlagda prov
  • Uppmärksammas docenter, doktorer, excellenta och meriterade lärare samt lektorer befordrade på konstnärlig grund
  • Delas samverkanspris ut till en extern samverkanspartner och till en medarbetare vid Högskolan
  • Delas alumnpris ut
  • Dalarnas studentkår delar ut ett pedagogiskt pris
Senast granskad: