Akademisk högtid

Akademisk högtid anordnas vartannat år för att fira och uppmärksamma de professorer, docenter, doktorer och lektorer som utsetts under föregående och innevarande år. Under högtid utdelas även pris inom samverkan och pedagogik samt alumnpris.

Akademisk högtiden inleds med installationsföreläsningar,  då de nyblivna professorerna delar med sig av sin forskning till alla som är intresserade. 

Vid högtidsceremonin:

  • Installeras nyblivna professorer
  • Hälsas gästprofessorer och adjungerade professorer välkomna
  • Promoveras hedersdoktorer och doktorer efter avlagda prov
  • Uppmärksammas docenter, doktorer, excellenta och meriterade lärare samt lektorer befordrade på konstnärlig grund
  • Delas samverkanspris ut till en extern samverkanspartner och till en medarbetare vid Högskolan
  • Delas alumnpris ut
  • Dalarnas studentkår delar ut ett pedagogiskt pris.

Akademisk högtid 2015

Vid Akademisk högtid 2015 promoverades Högskolan Dalarnas första egenutbildade doktor. Under cermonin hyllades även högskolan sina nya professorer, nya docenter och nya doktorer.

Vid Akademisk högtid 2015 utdelades också ett samverkanspris och ett pedagogiskt pris.

Akademisk högtid 2013

Vid Akademisk högtid 2013 hyllade Högskolan Dalarna sina nya professorer, nya docenter och nya doktorer. Sammanlagt firades sju professorer, fyra gästprofessorer, två adjungerade professorer tolv docenter och 28 doktorer.

Vid Akademisk högtid 2013 utdelades också ett Samverkanspris och ett pedagogiskt pris.

Akademisk högtid 2010

Högskolan Dalarnas nya rektor sedan den 1 juli 2010, Marita Hilliges, installerades på den största akademiska högtiden hittills. Sammanlagt firades åtta professorer, fem gästprofessorer, sex docenter och 22 doktorer.

Akademisk högtid 2008

Vid Akademisk högtid 2008 hyllade Högskolan Dalarna sina nya professorer, nya docenter och nya doktorer.

Akademisk högtid 2006

Vid Akademisk högtid 2006 hyllade Högskolan Dalarna sina nya professorer, nya docenter och nya doktorer. 2006 var det sex nya professorer, 11 nya docenter och 14 nya doktorer som uppmärksammades.

Akademisk högtid 2004

Vid Akademisk högtid 2004 installerades rektor Agneta Stark. Men främst hyllade Högskolan Dalarna sina tio nya professorer, fem nya docenter och 17 nya doktorer.

Senast granskad: