Akademisk högtid

Vid akademisk högtid uppmärksammar högskolan nya professorer, docenter och doktorer. Högskolan uppmärksammar även hedersdoktor och excellenta och meriterade lärare. Under högtiden delas även pris ut inom samverkan och årets alumnpris.
Grafisk symbol för akademisk högtid

Akademisk högtidsdagen inleds med installationsföreläsningar, i högskolebiblioteket på Campus Borlänge. Då presentar de nyblivna professorerna sin forskning för alla som är intresserade.

Årets högtidsceremoni den 15 mars 2019 sker kl 17.00 i Galaxen, Borlänge, då även Högskolan Dalarnas rektor Martin Norsell installeras.

Vid en akademisk högtid:

  • Installeras nyblivna professorer
  • Hälsas gästprofessorer och adjungerade professorer välkomna
  • Promoveras hedersdoktorer och doktorer efter avlagda prov
  • Uppmärksammas docenter, doktorer, excellenta och meriterade lärare samt lektorer befordrade på konstnärlig grund
  • Delas samverkanspris ut till en extern samverkanspartner och till en medarbetare vid Högskolan
  • Delas alumnpris ut
  • Dalarnas studentkår delar ut ett pedagogiskt pris.
Senast granskad: