Forskning

Vi samverkar tätt med företag och organisationer för forskning som är aktuell och kretsar kring skarpa frågeställningar. Det borgar också för att våra utbildningar håller hög kvalitet.

Våra forskningsprofiler

Forska hos oss

Aktiviteter

Nyheter

Nästan fem miljoner kronor från Forte för forskning inom Hälsa och välfärd
Jenny Ericson, klinisk lektor i omvårdnad har fått 2 miljoner kronor för forskning om amning och Marie Elf, professor i omvårdnad har fått 2,9 miljoner kronor för ett projekt med syfte att stödja egenvård ...
Stort intresse för smärta
Den 1 oktober samlades ungefär 100 personer med koppling till Region Dalarnas smärtvård för en konferens om smärta och smärtrehabilitering. Bland deltagarna fanns fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor ...
56 miljoner till forskning inom idrott, friluftsliv och miljö
Högskolan Dalarna är med i ett stort forskningsprojekt om hur idrott och friluftsliv påverkar natur och miljö. Under fyra år kommer projektet få 56 miljoner kronor från Stiftelsen för miljöstrategisk ...
”No room for trafficking” - nytt forskningsprojekt
Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond har beviljat forskningsmedel för projektet ”No room for trafficking” - hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel.
EAS skapar förutsättningar för elitidrottande studenter
I tre dagar är nätverket European Athletes as Students (EAS) med lärosäten från 20 länder i Europa samlade för en konferens på Högskolan Dalarna, campus Falun.