Fortsatt fjärraccess till KB-material

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskare och studenter på högre nivå kan även fortsättningsvis komma åt upphovsrättsligt skyddat KB-material på distans.

Avtalen gäller i nuläget till 30 juni för böcker och till 30 augusti för bilder och audiovisuellt material.

Senast granskad:
Senast granskad: