Bibliotekets adress och telefonnummer

Borlänge

Högskolan Dalarna
Biblioteket i Borlänge
791 88 Falun

Epost: bibinfo@du.se
Tel: 023 - 77 81 90

Besöksadress: Röda vägen 3. Karta

Falun

Högskolan Dalarna
Biblioteket i Falun
791 88 Falun

Epost: bibinfo@du.se
Tel: 023 - 77 81 80

Besöksadress: Högskolegatan 2. Karta

Digital karta över biblioteket

Senast granskad: