Bibliotekets adress och telefonnummer

Borlänge

Högskolan Dalarna
Biblioteket i Borlänge
791 88 Falun

E-post: bibinfo@du.se
Tel: 023 - 77 81 90 (Borlänge)

Besöksadress: Röda vägen 3. Karta

Högskolans entréer är öppna vardagar kl. 7.30-18.                                         
Passerkort och kod krävs för att komma in på högskolan övriga tider.

Falun

Högskolan Dalarna
Biblioteket i Falun
791 88 Falun

E-post: bibinfo@du.se
Tel: 023 - 77 81 80 (Falun)

Besöksadress: Högskolegatan 2. Karta

Digital karta över biblioteket

Senast granskad:
Senast granskad: