Arbetsintegrerad lärarutbildning

Utbilda dig till lärare samtidigt som du undervisar i skolan! Ett unikt samverkansprojekt i region Dalarna.
Grupparbete

Högskolan Dalarna och Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) bedriver ett samverkansprojekt som har som mål att utbilda fler lärare i regionen. Projektet innebär att skolhuvudmän erbjuder studerande en möjlighet att söka tjänst som lärare i skolan samtidigt som de utbildar sig till lärare. Anställningen består av 50% undervisning i skolan och 50-75% högskolestudier. 

Höstterminen 2020 erbjuds följande två arbetsintegrerade lärarutbildningar:

Högskolestudier som ger möjlighet till lärarexamen (omfattning 90 hp alt. 240 hp).
Ansök till utbildningen: 17 februari - 16 mars (för Grundlärarprogrammet, AI, alternativt 16 mars - 15 april (VAL KPU)).
Ansök till kommunerna, tjänst i skolan: Ansökan till läraraspiranttjänst sker via respektive kommun. 
Lönen är minst 18000 kr / mån
Du kan söka studiestöd från CSN
Du är knuten till en läraraspiranttjänst hos någon av projektets skolhuvudmän under hela studietiden.
Läraraspirantkontraktet förnyas en gång per år under förutsättning att intresset är ömsesidigt.
Anställningen består av 50% undervisning på skolan och 50-75% högskolestudier, beroende på vilket lärarprogram du läser.
Efter avslutade studier har du möjlighet till tillsvidaretjänst hos skolhuvudmannen.

Kontaktuppgifter

Studievägledning

studievagledning@du.se
Läs mer här...

Grundlärarprogrammet åk 4-6, arbetsintegrerad

Lena Knies
Programansvarig
las@du.se
023-77 87 74

Kompletterande pedagogisk utbildning inom VAL

Anna Karin Fändrik
Programansvarig
akf@du.se
023-77 80 65

Samverkan kommuner - PUD

Lars Linder
Verksamhetsutvecklare
lld@du.se
023-77 82 75

Senast granskad: