Arbetsintegrerad lärarutbildning
1 min läsning

Utbilda dig till lärare samtidigt som du undervisar i skolan! Ett unikt samverkansprojekt i region Dalarna.
Grupparbete

Högskolan Dalarna och Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) bedriver ett samverkansprojekt som har som mål att utbilda fler lärare i regionen. Projektet innebär att skolhuvudmän erbjuder studerande en möjlighet att söka tjänst som lärare i skolan samtidigt som de utbildar sig till lärare. Anställningen består av 50% undervisning i skolan och 50-75% högskolestudier. Läs mer om hur du hittar din väg till läraryrket i Lärarutbildningsguiden.

Höstterminen 2019 erbjuds följande två arbetsintegrerade lärarutbildningar:

Högskolestudier som ger möjlighet till lärarexamen (omfattning 90 hp alt. 240 hp).
Ansök till utbildningen: 15 februari - 15 mars (för mer detaljer se respektive program).
Ansök till kommunerna, tjänst i skolan: senast 5 maj. (för mer information se respektive kommun).
Lönen är minst 18000 kr / mån
Du kan söka studiestöd från CSN
Du är knuten till en lärartjänst hos någon av projektets skolhuvudmän under hela studietiden.
Lärarkontraktet förnyas en gång per år under förutsättning att intresset är ömsesidigt.
Anställningen består av 50% undervisning på skolan och 50-75% högskolestudier.
Efter avslutade studier har du möjlighet till tillsvidaretjänst hos skolhuvudmannen.

Kontaktuppgifter

Studievägledning

support@du.se

Grundlärarprogrammet åk 4-6, arbetsintegrerad

Lena Åström
Programansvarig
las@du.se
023-77 87 74

Kompletterande pedagogisk utbildning inom VAL

Anna Karin Fändrik
Programansvarig
akf@du.se
023-77 80 65

Samverkan kommuner - PUD

Lars Linder
Verksamhetsutvecklare
lld@du.se
023-77 82 75

Senast granskad: