Arbetsintegrerad lärarutbildning

Utbilda dig till lärare samtidigt som du undervisar i skolan! Ett unikt samverkansprojekt i region Dalarna.
Grupparbete

Högskolan Dalarna och Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) bedriver ett samverkansprojekt som har som mål att utbilda fler lärare i regionen. Projektet innebär att skolhuvudmän erbjuder studerande en möjlighet att söka tjänst som lärare i skolan samtidigt som de utbildar sig till lärare. Anställningen består av 50% undervisning i skolan och 50-75% högskolestudier. 

Höstterminen 2020 erbjuds följande två arbetsintegrerade lärarutbildningar:

Kontaktuppgifter

Studievägledning

studievagledning@du.se
Läs mer här...

Grundlärarprogrammet åk 4-6, arbetsintegrerad

Lena Knies
Programansvarig
las@du.se
023-77 87 74

Kompletterande pedagogisk utbildning inom VAL

Anna Karin Fändrik
Programansvarig
akf@du.se
023-77 80 65

Samverkan kommuner - PUD

Lars Linder
Verksamhetsutvecklare
lld@du.se
023-77 82 75

Senast granskad: