Lärarutbildning

Förskollärare och lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle!
Studier i biblioteket

Många vittnar om hur mycket en förskollärare eller lärare betytt för deras personliga utveckling och framgång i livet. Förskollärare och lärare är utvecklande yrken som ger möjlighet att vara med och skapa morgondagens goda samhälle. Genom att idag satsa på en lärarutbildning står vägen öppen till ett meningsfullt, omväxlande och stimulerande arbete. Ett arbete som ger nya utmaningar och glädjeämnen varje dag tillsammans med kollegor, barn och ungdomar.

Att studera till förskollärare eller lärare vid Högskolan Dalarna ger en stabil grund att stå på genom nya kunskaper och erfarenheter. På den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du växa in i din roll som blivande pedagog på en förskola eller skola tillsammans med erfarna förskollärare eller lärare. Högskolan Dalarnas utvecklade samarbete och samverkan med skolhuvudmän i regionen, partnerskolor och partnerförskolor bidrar till en mycket hög kvalitet på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Vi har också goda kontakter med skolhuvudmän, förskolor och skolor ute i hela landet.

Alla Högskolan Dalarnas lärarutbildningar ger möjlighet till vidare studier till exempel magisterprogrammet i pedagogiskt arbete eller vår forskarutbildning.

Studera på campus eller via nätet

Vid Högskolan Dalarna finns en god utbildningsmiljö. Här finns möjlighet att välja att studera på en av våra nätutbildningar eller på plats vid vårt trivsamma campus i Falun. Även ni som väljer en campusutbildning har goda möjligheter att följa delar av kurserna via nätet om ni t.ex. har lång resväg till campus.

Arbetsintegrerad utbildning - en ny väg till lärarexamen

Högskolan Dalarna erbjuder en arbetsintegrerad lärarutbildning som innebär en kombination av studier och arbete. Studierna genomförs i Falun under 1-2 dagar per vecka. Arbetet som lärare genomförs vid en skola i regionen under 3 dagar per vecka.

Det finns två typer av arbetsintegrerad lärarutbildning:

Den ena är en grundlärarutbildning för undervisning i årskurs 4-6. Ansökan sker via antagning.se. Observera att den tidigarelagda ansökningsperioden är från 17 februari - 16 mars.

Den andra är en ämneslärarutbildning via KPU för undervisning i åk 7-9 eller gymnasieskolan inom VAL-projektet. Ansökan sker på Umeå universitets webbsida, från den 15 mars - 15 april.

Våra lärarutbildningar

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet F-3

Grundlärarprogrammet 4-6

Ämneslärarprogrammet 7-9

Ämneslärarprogrammet Gy

Yrkeslärarprogrammet (enbart antagning till studiestart vårtermin)

KPU inriktning årskurs 7-9 (enbart antagning till studiestart hösttermin)

KPU inriktning gymnasieskolan (enbart antagning till studiestart hösttermin)

Senast granskad: