Lärarutbildning

2 min läsning
Skickliga lärare är förskolans och skolans viktigaste resurs. Ingen annan faktor är så avgörande för framgångsrika förskolor och skolor.

Världens viktigaste jobb!

I klassrummet är det läraren som leder och organiserar det pedagogiska arbetet. En uppgift som kräver goda ämneskunskaper och ett personligt engagemang för elevernas utveckling och lärande. Yrket är omväxlande. Ingen dag är den andra lik.

Stor brist på lärare och förskollärare

Det råder stor brist på lärare och förskollärare i hela landet. För att alla barn/elever ska få en legitimerad lärare måste fler söka sig till lärarutbildningen. Satsar du på att utbilda dig till lärare kommer du att ha goda möjligheter att få ett meningsfullt och utvecklande arbete i framtiden.

Vi utbildar lärare och förskollärare 

I förskollärarprogrammet utbildas lärare för förskola och förskoleklass och i grundlärarprogrammet lärare för förskoleklass, åk 1-3 och 4-6. Ämneslärare för grundskolans 7-9 och gymnasieskolan utbildas i ämneslärarprogrammet eller via kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). I yrkeslärarprogrammet utbildas yrkeslärare för undervisning i gymnasieskolans yrkesämnen. Det finns alltså många olika utbildningsvägar att välja på för dig som vill arbeta med att leda och organisera det pedagogiska arbetet i förskola och skola. 

Studera på campus eller via nätet

Vi erbjuder lärarutbildning både på campus och via nätet. Utbildningen till förskollärare eller grundlärare är förlagd till campus i Falu. Men det är även möjligt att genomföra förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet via nätet. Oavsett vilken studieform du väljer måste du dock alltid genomföra den verksamhetsförlagda delen av utbildningen vid en av våra partnerskolor i Dalarna.

Om du läser till ämneslärare eller yrkeslärare är det däremot nätbaserade studier som gäller. Det innebär att utbildningen huvudsakligen genomförs via internet. En till två campustillfällen i Falun varje termin ingår i utbildningarna. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomföras i regel vid en skola i närheten av din hemort som är bredd att vara din utbildningsskola.

Arbetsintegrerad utbildning 

Högskolan Dalarna erbjuder också arbetsintegrerad lärarutbildning som innebär en kombination av arbete och studier. Det är antingen en grundlärarutbildning för årskurs 4-6 eller en ämneslärarexamen för årskurs 7-9 eller gymnasieskolan inom ramen för VAL. Du studerar på campus i Falun 1-2 dagar per vecka och arbetar som lärare vid en skola i regionen cirka 3 dagar per vecka. Nästa antagning till arbetsintegrerad lärarutbildning är höstterminen 2019.

Nystartad ämneslärarutbildning för åk 7-9

Antagningen till ämneslärarprogrammets inriktning årskurs 7-9 är återigen igång. Den nystartade utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och ger behörighet att undervisa i två ämnen. Till vårterminen 2019 erbjuds historia, matematik, svenska och svenska som andraspråk som ingångsämnen.      

Senast granskad: