Lärarutbildning

Förskollärare och lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle!
Studier i biblioteket

Många vittnar om hur mycket en förskollärare eller lärare betytt för deras personliga utveckling och framgång i livet. Förskollärare och lärare är utvecklande yrken som ger möjlighet att vara med och skapa morgondagens goda samhälle. Genom att idag satsa på en lärarutbildning står vägen öppen till ett meningsfullt, omväxlande och stimulerande arbete. Ett arbete som ger nya utmaningar och glädjeämnen varje dag tillsammans med kollegor, barn och ungdomar.

Att studera till förskollärare eller lärare vid Högskolan Dalarna ger en stabil grund att stå på genom nya kunskaper och erfarenheter. På den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får du växa in i din roll som blivande pedagog på en förskola eller skola tillsammans med erfarna förskollärare eller lärare. Högskolan Dalarnas utvecklade samarbete och samverkan med skolhuvudmän i regionen, partnerskolor och partnerförskolor bidrar till en mycket hög kvalitet på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Vi har också goda kontakter med skolhuvudmän, förskolor och skolor ute i hela landet.

Alla Högskolan Dalarnas lärarutbildningar ger möjlighet till vidare studier till exempel magisterprogrammet i pedagogiskt arbete eller vår forskarutbildning.

Studera på campus eller via nätet

Vid Högskolan Dalarna finns en god utbildningsmiljö. Här finns möjlighet att välja att studera på en av våra nätutbildningar eller på plats vid vårt trivsamma campus i Falun. Även ni som väljer en campusutbildning har goda möjligheter att följa delar av kurserna via nätet om ni t.ex. har lång resväg till campus.

Arbetsintegrerad lärarutbildning - en ny väg till lärarexamen

Högskolan Dalarna erbjuder en arbetsintegrerad lärarutbildning som innebär en kombination av studier och arbete. I utbildningen kombineras studier på 75 procent med arbete som lärare på 50 procent. Den högskoleförlagda delen av utbildningen är campusförlagd till Falun 1-2 dagar i veckan, i vissa fall erbjuds även möjlighet för nätbaserade studier.

Det finns två typer av arbetsintegrerad lärarutbildning. 

Läs mer om arbetsintegrerad lärarutbildning

Läsa klart en äldre påbörjad lärarutbildning

Du kanske har några enstaka kurser kvar eller ett examensarbete? Det finns fortfarande tid att läsa klart en påbörjad lärarutbildning. Vi hjälper dig med studieplanering och vilka kurser du behöver läsa för att bli klar och få ut din lärarexamen. Kontakta våra studie- och karriärsvägledare via www.du.se/sv/hjalp/studie--och-karriarvagledning/ eller direkt till lärarutbildningskansliet via mail till support@du.se.

För att vi ska hinna hjälpa dig på bästa sätt har vi särskilda datum du kan kontakta oss för en studieplanering och anmälan till kurser inför varje terminsstart. För att kunna läsa kurser till höstterminen 2022 tar du kontakt med oss under perioden 25/1 - 15/4.

För att du ska kunna få ut din lärarexamen krävs efter avklarade kurser att du tillgodoräknar dessa till kurser i det äldre lärarprogrammet. Vi hjälper dig även med detta i din studieplanering.

Äldre lärarprogram där du som student fortfarande kan ta ut examen

Lärarexamen före 2001, utfärdas t.o.m. utgången av juni 2030

Examen avsedd för undervisning i Grundskolan, årskurserna 1-7, Grundskolan, årskurserna 4-9, Gymnasieskolan (Pedagogisk verksamhet som förskollärare).

Lärarexamen från och med 1 juli 2001, utfärdas t.o. m. utgången av juni 2023

Lärarexamen för undervisning i: Förskola och förskoleklass (140 p/210 hp), Grundskolans tidigare år, förskoleklass och fritidshem (140-160 p/210-240 hp), Yrkesämne i gymnasieskolan (120 p/180 hp), Grundskolans senare år (180/200/220 p. resp. 270/300/330 hp), Gymnasieskolan och grundskolans senare år (180/200/220 p. resp. 270/300/330 hp).

Lärarexamen från och med 1 juli 2007, utfärdas t. o.m. utgången av juni 2023

Lärarexamen för undervisning i: Förskola och förskoleklass (210 hp), Grundskolans tidigare år, förskoleklass och fritidshem (210 hp), Yrkesämne i gymnasieskolan (180 hp), Grundskolans senare år (270/300/330 hp), Gymnasieskolan och grundskolans senare år (270/300/330 hp).

Senast granskad:
Senast granskad: