Världens viktigaste jobb!

I klassrummet är det läraren som leder och organiserar det pedagogiska arbetet. En uppgift som kräver goda ämneskunskaper och ett personligt engagemang för elevernas utveckling och lärande. Yrket är omväxlande. Som lärare får du dela elevernas stora glädje i framgång och ge stöd och tröst i motgång.

Stor brist på lärare och förskollärare

Det råder brist på lärare och förskollärare i hela landet. För att alla barn och ungdomar ska lyckas i skolan behöver fler utbilda sig till lärare och förskollärare. Satsar du på att gå en lärar- eller förskollärarutbildning kommer du därför att ha goda möjligheter att få ett meningsfullt och utvecklande arbete i framtiden.

Hos oss utbildas lärare och förskollärare i flera olika program

I Förskollärarprogrammet utbildas lärare för förskola och förskoleklass och i Grundlärarprogrammet lärare för förskoleklass, åk 1-3 och 4-6. Ämneslärare för grundskolans 7-9 och gymnasieskolan får sin utbildning i Ämneslärarprogrammet eller via Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). I Yrkeslärarprogrammet utbildas yrkeslärare för att undervisa i gymnasieskolans yrkesämnen. Det finns alltså många olika utbildningsvägar att välja på för dig som vill arbeta med barns och ungdomars utveckling och lärande. 

Studera på campus eller via nätet

Vi erbjuder lärarutbildning både på campus och via nätet. Undervisningsformerna skiljer sig mellan våra program. Om du läser till förskollärare eller grundlärare kan du välja om du vill genomföra studierna på campus i Falun eller via nätet. Vi kallar det nätcampus. Oavsett vilken studieform du väljer måste du dock alltid genomföra den verksamhetsförlagda delen av utbildningen vid en av våra partnerskolor i Dalarna. Om du läser till ämneslärare eller yrkeslärare är det däremot nätbaserade studier som gäller. Det innebär att utbildningen huvudsakligen genomförs via internet. Endast en till två campustillfällen i Falun varje termin ingår i utbildningarna. I dessa program kan den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomföras vid en skola i närheten av din hemort som är bredd att vara din utbildningsskola.

Arbetsintegrerad utbildning 

Förra året startade en helt ny typ av lärarutbildning som innebär en kombination av arbete och studier. Det är en så kallad arbetsintegrerad utbildning som leder till grundlärarexamen för årskurs 4-6 eller en kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Den studerande läser på campus i Falun och arbetar vid en skola i en kommun i Dalarna. Nästa antagning till de arbetsintegrerade programmen är höstterminen 2018.

Nystart för ämneslärare åk 7-9

Höstterminen 2018 startar återigen ämneslärarprogrammets inriktning mot årskurs 7-9. Den nya utbildningen, som är kortare än den tidigare, kommer omfatta 240 högskolepoäng och ge behörighet att undervisa i två ämnen. Till höstterminen 2018 erbjuds Bild, Svenska, Engelska, Franska, Spanska, Tyska och Religion som ämnesinriktningar.      

Senast granskad: