Lärarutbildning
2 min läsning

Vill du ha ett arbete som gör skillnad - utbilda dig till förskollärare eller lärare!
Studier i biblioteket

Att arbeta som förskollärare eller lärare är inte vilket jobb som helst. Det är en uppgift där du som pedagog kan att göra skillnad för ungdomars möjligheter till fortsatta studier och yrkesarbete. Det är därför inte någon överdrift att säga att förskollärare och lärare är med och skapar morgondagens goda samhälle. Många människor vittnar om hur mycket en skicklig förskollärare eller lärare betytt för deras lycka och framgång i livet. 

Stor brist på lärare och förskollärare

Det råder stor brist på lärare och förskollärare i hela landet. För att alla barn i förskolan och elever i skolan ska få tillgång till legitimerade förskollärare och lärare måste fler välja att gå en lärarutbildning. Om du idag satsar på en förskollärarutbildning, grundlärarutbildning eller ämneslärarutbildning kommer du om några år att ha goda möjligheter att skaffa dig ett meningsfullt och utvecklande arbete där din insats kan göra skillnad för många människor.

Sverige kommer att behöva 12 500 nya lärare varje år fram till år 2031. Läs mer om olika utbildningsvägar till lärare i Lärarutbildningsguiden.

Studera på campus eller via nätet

Vid Högskolan Dalarna finns en bra utbildningsmiljö för lärarutbildning. Det gäller oavsett om du väljer att studera på en av våra väl fungerade nätutbildningar eller på plats vid vårt trivsamma campus i Falun.

Arbetsintegrerad utbildning - en ny väg till lärarexamen

Högskolan Dalarna erbjuder en arbetsintegrerad lärarutbildning som innebär en kombination av studier och arbete. Studierna genomförs i Falun under 1-2 dagar per vecka. Arbetet som lärare genomförs vid en skola i regionen under 3 dagar per vecka.

Det finns två typer av arbetsintegrerad lärarutbildning.

Den ena är en grundlärarutbildning för undervising i årskurs 4-6. Ansökan sker via antagning.se. Observera att den tidigarelagda ansökningsperioden är från 15 februari - 15 mars

Den andra är en ämneslärarutbildning via KPU för undervisning i åk 7-9 eller gymnasieskolan inom VAL-projektet. Ansökan sker på Umeå universitets webbsida, från den 15 mars - 15 april.

Kartläggning av språklig medvetenhet i förskoleklass

Högskolan Dalarna har på uppdrag av Skolverket utvecklat och konstruerat ett kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass. Läs mer om detta på följande sida: Kartläggning av språklig medvetenhet i förskoleklass.

Senast granskad: