Grundlärarprogrammet
1 min läsning

Skickliga lärare är skolans viktigaste resurs. Ingen annan faktor är så avgörande för framgångsrika skolor.

Att utbilda sig till grundlärare

Lärare som arbetar i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 kallas grundlärare. Grundlärare utbildas i Grundlärarprogrammet. Programmet har två inriktningar, en för undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3 och en för undervisning i årskurs 4-6. Det är en bred utbildning som ger behörighet att undervisa i svenska, matematik och engelska samt i bild, SO eller NO/Teknik.
Grundlärarprogrammet omfattar 240 högskolepoäng. Det motsvarar fyra års heltidsstudier. Programmet är uppbyggt av tre integrerade utbildningsområden. Det är studier inom utbildningsvetenskap och ämnesstudier samt verksamhetsförlagd utbildning vid en partnerskola i regionen.

Förkunskapskrav

För att påbörja studier till grundlärare krävs förkunskaper motsvarande områdesbehörighet 6b/A6b. Det innebär grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2a/2b/c, Naturkunskap 1b/1a/1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Programinriktningar

Vid Högskolan Dalarna erbjuds följande grundlärarutbildningar. Läs mer om de olika inriktningarna på följande sidor:

Senast granskad: