Industriell ekonomi

Industriell ekonomi handlar om att utveckla och förbättra industriella affärsprocesser. Den engelska benämningen "Industrial Management" ger kanske en bättre bild av vad det handlar om. Kurserna vi erbjuder väver samman ekonomi och teknik och ger dig en förståelse för industriföretagets processer.

Förbättra dina kunskaper om industriföretagets typiska utmaningar! 

Industriella processer

Industriell ekonomi handlar alltså om hur man skapar effektivitet och en lönsam produktion i hela kedjan från materialanskaffning via produktionsplanering, driftsäkerhet och kvalitetsarbete till distribution. Andra områden som ingår är hur organisationen fungerar, vad ett bra ledarskap handlar om och hur man leder ett projekt.

Att arbeta med processer, förbättringar och utveckling utan att ta med Lean går givetvis inte. Därför handlar en av kurserna om vad det innebär att företaget arbetar enligt Lean-principerna.

Hösten 2020 lanserar vi ett nytt program!

Det tidigare "kurspaketet" med ett antal fristående kurser inom Industriell ekonomi har vi nu lagt samman till ett utbildningsprogram som leder till en Högskoleexamen i Industriell ekonomi. Har du läst några av kurserna som fristående tidigare så kan du givetvis tillgodoräkna dig dessa direkt i programmet!

Läs mera på programmets hemsida:
Högskoleexamen - Industriell ekonomi 120hp

Studera på distans

Alla kurser ges på distans och i de flesta fall utan några obligatoriska träffar eller andra schemalagda aktiviteter. Det innebär att du följer föreläsningar och gör uppgifter på tider som passar dig och kan anpassa din egen studietakt under kursens gång.

De enda tider du har att förhålla dig till är när uppgifter senast ska lämnas in samt den skriftliga tentamen som avslutar respektive kurs. Tentamen kan du skriva på lärcentra eller liknande på din hemort.

 

Senast granskad:

Kursinformation och ansökan

Studietakt:
100%

Studieform:
Distans

Språk:
Svenska (viss litteratur på engelska)

Start:
Höst

Anmälan:
www.antagning.se 

Behörighet:
Allmän behörighet

Kontakt

Universitetsadjunkt industriell ekonomi
Senast granskad: