Industriell ekonomi
2 min läsning

Industriell ekonomi handlar om att utveckla och förbättra industriella affärsprocesser. Den engelska benämningen "Industrial Management" ger kanske en bättre bild av vad det handlar om. Kurserna vi erbjuder väver samman ekonomi och teknik och ger dig en förståelse för industriföretagets processer.

Förbättra dina kunskaper om industriföretagets typiska utmaningar! 
Distansstudier, 25% studietakt och anpassat för dig i yrkeslivet
.

Industriella processer

Industriell ekonomi handlar alltså om hur man skapar effektivitet och en lönsam produktion i hela kedjan från materialanskaffning via produktionsplanering, driftsäkerhet och kvalitetsarbete till distribution. Andra områden som ingår är hur organisationen fungerar, vad ett bra ledarskap handlar om och hur man leder ett projekt.

Att arbeta med processer, förbättringar och utveckling utan att ta med Lean går givetvis inte. Därför handlar en av kurserna om vad det innebär att företaget arbetar enligt Lean-principerna.

Kurser

Samtliga kurser omfattar 7,5 högskolepoäng vardera och studietakten är 25%. Kurserna kan läsas fristående i valfri ordning men vi rekommenderar att man börjar med, eller har kunskaper motsvarande, Grundläggande kurs innan övriga kurser.  Du väljer själv om du läser en kurs i taget eller flera kurser parallellt. 

Industriell ekonomi 45hp

 

Vårterminen

Höstterminen

 

Industriell Ekonomi
- Grundläggande kurs 7,5hp

Industriell Ekonomi
- Organisation & ledarskap 7,5hp

 

Industriell Ekonomi
- Underhåll & kvalitet 7,5hp

Industriell Ekonomi - Logistik &
Supply chain management 7,5hp

 

Industriell Ekonomi
- Processer & projektledning 7,5hp
(från och med våren 2020)

Industriell Ekonomi - Lean 7,5hp
(från och med hösten 2020)

Studera på distans

Alla kurser ges på distans utan några obligatoriska träffar eller andra schemalagda aktiviteter. Det innebär att du följer föreläsningar och gör uppgifter på tider som passar dig och kan anpassa din egen studietakt under kursens gång.

De enda tider du har att förhålla dig till är när uppgifter senast ska lämnas in samt den skriftliga tentamen som avslutar respektive kurs. Tentamen kan du skriva på lärcentra eller liknande på din hemort.

Enstaka kurser eller hela paketet?

Vilka kurser du väljer att läsa är helt upp till dina behov och ditt intresse. Behörighetskraven för samtliga kurser är allmän behörighet och de behöver inte läsas i någon speciell ordning. Vi rekommenderar dock att man börjar med Industriell ekonomi - Grundläggande kurs, en kurs som bland annat ger grunderna i företagande, affärmodeller och redovisning, med tyngdpunkt på kalkylering, och därmed ger en ökad förståelse för vissa delar av de andra kurserna.

Följer du hela paketet ger det dig 45 högskolepoäng inom Industriell ekonomi.

Senast granskad: