Arbetsintegrerad lärarutbildning

Utbilda dig till lärare samtidigt som du undervisar i skolan! Ett unikt samverkansprojekt i region Dalarna.

Se filmen med syntolkning

Högskolan Dalarna och Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) bedriver ett samverkansprojekt som har som mål att utbilda fler lärare i region Dalarna som består av ett stort antal kommuner, stora som små. Regionen erbjuder en fantastisk möjlighet att utbilda sig till lärare samtidigt som du får möjlighet att arbeta i skolan, du samlar på dig en unik erfarenhet som du har nytta av under resten av ditt yrkesverksamma liv. 

Målet är att fler redan verksamma i skolan ska utbilda sig så att de blir behöriga och legitimerade lärare och att de under hela sin studietid kan bidra till en bättre kvalitet för skolans alla elever och verksamma lärare samt till att initiera möjliga skolutvecklingsprojekt. Genom en unik möjlighet att kombinera studier och arbete i skolans verksamhet får student och involverade skolor verksamhet möjlighet att gemensamt utvecklas – kollegialt lärande och skolutveckling blir fokus.

Projektet innebär att skolhuvudmän erbjuder studerande en möjlighet att söka tjänst som lärare i skolan samtidigt som de utbildar sig till lärare. Anställningen består under studietiden av 50% undervisning i skolan och 75% högskolestudier.  

Högskolan Dalarna erbjuder följande arbetsintegrerade lärarutbildningar med intag hösten 2023:

Utbildning öppen för intag till senare del av program. Inget intag höstterminen 2023:

Om samverkansprojektet

Högskolestudier som ger möjlighet till lärarexamen (omfattning 90 hp alt. 240 hp).

Ansök till utbildningen:

15 februari - 15 mars via antagning.se. Antagningsbesked till en utbildningsplats kommer i slutet av april. I samband med antagningsbeskedet skickas ett välkomstbrev ut som bjuder in till en informationsträff i början av maj.

Ansök till kommunerna, tjänst i skolan:

Ansökan till en tjänst sker via respektive kommun och deras lediga tjänster i kommunen. Se respektive kommun och information för hur du söker tjänsterna enligt varje kommuns enskilda information och önskemål (förbered dig med ett uppdaterat CV och personligt brev).

Lönen är minst 18000 kr / mån. Den består av en del lön för arbete i tjänst som läraraspirant och en del som lön för högskolestudier. All ekonomisk ersättning utgår från deltagande kommuner i regionen.

Vid behov kan du eventuellt även söka studiestöd utifrån gällande regler från Centrala Studiestödsnämnden (CSN), besök deras hemsida för mer information.

Läraraspiranttjänst:

Vid anställning blir du knuten till en läraraspiranttjänst hos någon av projektets skolhuvudmän under hela studietiden.
Läraraspirantkontraktet förnyas en gång per år under förutsättning att intresset är ömsesidigt.

Anställningen 100% övergår till 50% under utbildningstiden och gäller då undervisning på en skola i regionen.

Utbildningen sker på 75% studietakt och ger en yrkesexamen på avancerad nivå. Efter avslutade studier har du möjlighet till tillsvidaretjänst hos skolhuvudmannen.

Kontakt

Studievägledning

studievagledning@du.se

Läs mer om vår Studie-och karriärvägledning.

Grundlärarprogrammet, arbetsintegrerad

* Förskoleklass och grundskolan 1-3
* Årskurs 4-6

Terje Hedström
Programansvarig
thd@du.se
023-77 82 49

Samverkan kommuner - PUD

Sofia Walter
Verksamhetsutvecklare och samordnare
Lärarutbildningskansliet
swl@du.se
023-77 89 58

Karin Nordmark
Samordnare med VFU-ansvar
Lärarutbildningskansliet
knr@du.se
023-77 89 34

Senast granskad:
Senast granskad: