Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens skola.

I samarbete med Högskolan i Gävle erbjuds en inriktning i grundlärarprogrammet mot fritidshem där den verksamhetsförlagda utbildningen kan göras i region Dalarna. Som grundlärare med inriktning mot fritidshem arbetar du med barn i åldrarna 6-12 år och du är med och utvecklar deras sociala förmåga och trygghet för framtiden.

Utbildar du dig till lärare i fritidshem kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Du får en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället. Genom utbildningen kommer du också att bli behörig i ett praktiskt/estetiskt ämne vilket gör att du kommer att kunna arbeta i skolan på förmiddagarna.

Utbildningen varvas med ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudierna innefattar fritidspedagogik och ämnet Idrott och hälsa. Undervisningen i kurserna sker både på campus och via en plattform på nätet. I utbildningen ingår även verksamhetsförlagd utbildning som ett viktigt steg in i yrkesrollen. Denna del av utbildningen är förlagd i region Dalarna.

Mer information om utbildningen hittar du på Högskolan i Gävle

Läs också om de andra grundlärarprogrammen på Högskolan Dalarna

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. Eller: Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap

Senast granskad:
Senast granskad: