Uppdragsutbildning – Kurspaket kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion 7,5 hp

Kurserna riktar sig till legitimerade sjuksköterskor och legitimerade fysioterapeuter.

Kurspaketet är på totalt 7,5 hp, grundnivå och studietakten är ca 25-30%. Utbildningen startar 17 februari och beräknas vara klar i slutet av maj 2020.  Kurserna ges helt på distans.

Kurspaketet innehåller kurserna:

 • Vård och behandling vid blåsdysfunktion 4,5 hp (v.8 – v. 23)
 • Katetervård och behandling 1,5 hp ( v.10 – v.14 2020)
 • Tarmdysfunktion 1,5 hp (v.17-v.20 2020)

Sista anmälningsdatum är 17 januari 2020.

Kostnad

Kurspaketet kostar 9000kr per person exklusive moms.

I kursavgiften ingår två examinationstillfällen för varje delkurs (ett ordinarie och en omexamination)

Kursernas innehåll

Vård och behandling vid blåsdysfunktion 4,5 hp

I kursen tränas färdigheter inom sjuksköterskans/fysioterapeutens/barnmorskans kompetensområde att utreda, bedöma behov av, erbjuda och följa upp olika behandlingar och åtgärder för att lindra/bota/förebygga blåsdysfunktion. Påverkan på livskvalitet och komplikationer som hudpåverkan diskuteras i kursen. Förskrivning av förbrukningsartiklar vid blåsdysfunktion ska ske utifrån individens behov, på ett hållbart och samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Kursen innehåller en fördjupning i urogenital anatomi, fysiologi och patofysiologi.

Katetervård och behandling 1,5 hp

I kursen studeras anatomi, fysiologi, epidemiologi och etiologi av betydelse för kateterbehandling. Vilken betydelse val av kateter samt material har vid all form av kateterbehandling belyses samt hur vårdrelaterade infektioner förebyggs i samband med kateterbehandling. Uppföljning och utvärdering vid kateterbehandling samt vid avslutande behandling diskuteras.

Tarmdysfunktion 1,5 hp

I kursen studeras epidemiologi och etiologi av betydelse för ofrivilligt läckage av vätska eller avföring orsakad av exempelvisövervikt, bäckenbottenkirurgi, strålning, hemorrojder, fistlar, fissurer, förlossningsskador, prolapser, läkemedel, ålder och neurologiska sjukdomar. Vilken behandling som kan bli aktuell och vilka hjälpmedel som finns att välja på samt vilka som kan förskrivas diskuteras i kursen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. 

Anmälan

Anmäl dig senast 17 januari 2020 via e-post till Anna Johansson Mäcs, amc@du.se.

Ange följande uppgifter i din anmälan: 

 • vilken kurs det gäller
 • förnamn
 • efternamn
 • personnummer
 • e-post
 • telefon
 • arbetsplats
 • adress
 • yrke
 • uppgifter till den person som godkänt ansökan/deltagande (namn, e-post, telefonnummer)
 • faktureringsadress inklusive referensnummer eller annan information som måste stå på fakturan.
 • eventuell övrig information

Genom att skicka min anmälan godkänner jag att Högskolan Dalarna sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi har ingen möjlighet att återbetala kursavgiften efter fakturering.

Senast granskad: