Uppdragsutbildning: Installation av solceller för yrkeskunniga

Högskolan Dalarna erbjuder en kurs om installation av solceller projektet EcoINSIDE2. Kursen riktar sig mot företag vilka redan installerat solceller eller planer att göra det i framtiden.

Kursen innehåller inspelade föreläsningar om solel och gällande regler för installation av solceller. Kursen avslutas med 2 dagar praktik på Högskolan Dalarna.

Kursmål

Kursdeltagarna ska efter avslutat kurs kunna:

 • utföra solcellinstallationer enligt gällande regler som uppfyller högsta kvalitetskrav
 • visa förståelse för den teori som ligger bakom omvandling av solenergi till solel
 • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning
 • genomföra projektering och dimensionering av en solcellsanläggning
 • visa kunskap om regelverk och säkerhet i samband med solcellsinstallationer

Innehåll

Kursen består av 6 moduler:

 1. Solel basics
 2. Planering och dimensionering
 3. Simuleringsverktyg
 4. Detaljerat planering och regelverk
 5. Montage, installation och driftsättning
 6. Drift, underhåll och felsökning

Varje modul består av ett antal inspelade 20–30 min långa föreläsningar. Fokus ligger på modul 5 ”Montage, installation och driftsättning”.

Vi räknar med att du behöver ungefär 30–35 timmar för att titta på alla föreläsningar. Länkar till inspelningar och allt annat undervisningsmaterial kommer att finnas på kurssidan på Byggdialogens kurshemsida.

Den praktiska delen består av att installera en 4 kW solcellsanläggning på ett tegeltak samt en installation på en platt tak inklusive felsökning och driftsättning. Vi går genom de vanligaste misstagen som görs under installationen och visar hur man gör en säker installation.

Tidsplan

 • Föreläsningar och undervisningsmaterialet tillhandahållas från 23 juni
 • Praktikdelen kommer genomföras 27 och 28 augusti 2019 på Högskolan Dalarna i Borlänge
 • Det rekommenderas att börja med föreläsningar så tidigt som möjligt. Det tar totalt 30–35 timmar att lyssna på alla föreläsningar

Kostnader

Kursen bekostas av EcoInside2 som är ett Interreg-projekt, vilket gör att ni kan delta kostnadsfritt. Som motprestation ska ni lämna tidrapport på nedlagd tid samt bifoga ett lönebesked som styrker er lönekostnad. Detta behöver vi ha för att få räkna er insats som medfinansiering i projektet och på så sätt finansiera framtagande och genomförandet av kursen. Ytterligare instruktioner om detta kommer i samband med anmälan till kursen. Genom att anmäla er förbinder ni er att lämna in tidrapport och lönebesked snarast efter kursens genomförande.

Intyg

Efter kursen får du ett kursintyg som bevis för ditt deltagande. Förutsättningen för att få intyget är att du går igenom de inspelade föreläsningarna och att du deltar på praktikdelen.

Senast granskad:
Senast granskad: