Uppdragsutbildning – Vård och behandling vid blåsdysfunktion 4,5 hp

Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor och legitimerade fysioterapeuter.

Kursen är på 4,5 hp, grundnivå och studietakten är ca 30%. Utbildningen startar 17 februari och examinationer erbjuds vid flera tillfällen under vårterminen. Kursen ges helt på distans. Kursen är den första av tre på totalt 7,5 hp inom kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion.

Sista anmälningsdatum är 17 januari 2020.

Kostnad

Kursen kostar 5000kr exklusive moms per deltagare.

 I kursavgiften ingår två examinationstillfällen (ett ordinarie och en omexamination).

Kursens innehåll

Vård och behandling vid blåsdysfunktion 4,5 hp

I kursen tränas färdigheter inom sjuksköterskans/fysioterapeutens/barnmorskans kompetensområde att utreda, bedöma behov av, erbjuda och följa upp olika behandlingar och åtgärder för att lindra/bota/förebygga blåsdysfunktion. Påverkan på livskvalitet och komplikationer som hudpåverkan diskuteras i kursen. Förskrivning av förbrukningsartiklar vid blåsdysfunktion ska ske utifrån individens behov, på ett hållbart och samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Kursen innehåller en fördjupning i urogenital anatomi, fysiologi och patofysiologi.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier/gruppdiskussioner

Examination

Muntliga och skriftliga redovisningar av patientfall samt opponering på medstuderandes arbeten

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. 

Anmälan

Anmäl dig senast 17 januari 2020 via e-post till Anna Johansson Mäcs, amc@du.se.

Ange följande uppgifter i din anmälan: 

 • vilken kurs det gäller
 • förnamn
 • efternamn
 • personnummer
 • e-post
 • telefon
 • arbetsplats
 • adress
 • yrke
 • uppgifter till den person som godkänt ansökan/deltagande (namn, e-post, telefonnummer)
 • faktureringsadress inklusive referensnummer eller annan information som måste stå på fakturan.
 • eventuell övrig information

Genom att skicka min anmälan godkänner jag att Högskolan Dalarna sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi har ingen möjlighet att återbetala kursavgiften efter fakturering.

Senast granskad: