Uppdragsutbildning – Vård och behandling vid blåsdysfunktion 4,5 hp

Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor och legitimerade fysioterapeuter.

Kursen är på 4,5 hp, grundnivå och studietakten är ca 30%. Utbildningen startar 1 oktober och examinationer erbjuds vid flera tillfällen under höstterminen. Kursen ges helt på distans. Kursen är den första av tre på totalt 7,5 hp inom kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion. 

Sista anmälningsdatum är 15 september 2019.

Kostnad

Kursen kostar 5000kr exklusive moms per deltagare.

I kursavgiften ingår två examinationstillfällen (ett ordinarie och en omexamination).

Kursens innehåll

Vård och behandling vid blåsdysfunktion 4,5 hp

I kursen tränas färdigheter inom sjuksköterskans/fysioterapeutens/barnmorskans kompetensområde att utreda, bedöma behov av, erbjuda och följa upp olika behandlingar och åtgärder för att lindra/bota/förebygga blåsdysfunktion. Påverkan på livskvalitet och komplikationer som hudpåverkan diskuteras i kursen. Förskrivning av förbrukningsartiklar vid blåsdysfunktion ska ske utifrån individens behov, på ett hållbart och samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Kursen innehåller en fördjupning i urogenital anatomi, fysiologi och patofysiologi.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. 

Anmälan

Anmäl dig nedan senast 15 september 2019.

Uppgifter till den person som godkänt ansökan/deltagande:

Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan via e-post. Skriv ut denna och be ansvarig chef skriva på för fakturering, skicka sedan med post till:

Högskolan Dalarna
Marika Hagelberg
791 88 Falun

Senast granskad: