Uppdragsutbildning – Tarmdysfunktion 1,5 hp

Uppdragsutbildning: Tarmdysfunktion. Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor och legitimerade fysioterapeuter.

Kursen är på 1,5 hp, grundnivå och studietakten är ca 30%. Utbildningen startar 20 april. Examinationerna sker med inlämning av en uppgift och ett seminarium under slutet av v 20. Kursen ges helt på distans. Kursen är den tredje av tre på totalt 7,5 hp inom kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion. Denna kurs tar upp/behandlar tarmdysfunktion.

Sista anmälningsdatum är 16 mars 2020.

Kostnad

Denna kurs på 1,5 hp kostar 2500 kr per deltagare (exklusive moms) och i den summan ingår en ordinarie examination och vid behov en omexamination.

Kursens innehåll

I kursen studeras epidemiologi och etiologi av betydelse för ofrivilligt läckage av vätska eller avföring orsakad av exempelvisövervikt, bäckenbottenkirurgi, strålning, hemorrojder, fistlar, fissurer, förlossningsskador, prolapser, läkemedel, ålder och neurologiska sjukdomar. Vilken behandling som kan bli aktuell och vilka hjälpmedel som finns att välja på samt vilka som kan förskrivas diskuteras i kursen.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriskt seminarium

Examination

Skriftlig inlämningsuppgift och aktivt deltagande vid seminarium

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Anmälan

Anmäl dig senast 16 mars 2020 via e-post till Anna Johansson Mäcs, amc@du.se.

Ange följande uppgifter i din anmälan: 

 • vilken kurs det gäller
 • förnamn
 • efternamn
 • personnummer
 • e-post
 • telefon
 • arbetsplats
 • adress
 • yrke
 • uppgifter till den person som godkänt ansökan/deltagande (namn, e-post, telefonnummer)
 • faktureringsadress inklusive referensnummer eller annan information som måste stå på fakturan.
 • eventuell övrig information

Genom att skicka min anmälan godkänner jag att Högskolan Dalarna sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi har ingen möjlighet att återbetala kursavgiften efter fakturering.

Senast granskad: