Uppdragsutbildning – Tarmdysfunktion 1,5 hp

Uppdragsutbildning: Tarmdysfunktion. Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor och legitimerade fysioterapeuter.

Kursen är på 1,5 hp, grundnivå och studietakten är ca 30%. Utbildningen startar 6 maj. Examinationerna sker med inlämning av en uppgift och ett seminarium under slutet av vecka 21. Kursen ges helt på distans.

Kursen är den tredje av tre på totalt 7,5 hp inom kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion:

  • kurs 1 - Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion 4,5 hp
  • kurs 2 - Katetervård och behandling 1,5hp
  • kurs 3 - Tarmdysfunktion 1,5hp

Det är inget krav att man har gått den första kursen på 4,5hp först. Denna kurs har fokus tarmdysfunktion.

Sista anmälningsdatum är 10 april 2019.

Kostnad

Denna kurs på 1,5 hp kostar 2500 kr per deltagare (exklusive moms) och i den summan ingår en ordinarie examination och vid behov en omexamination.

Kursens innehåll

I kursen studeras epidemiologi och etiologi av betydelse för ofrivilligt läckage av vätska eller avföring orsakad av exempelvis övervikt, bäckenbottenkirurgi, strålning, hemorrojder, fistlar, fissurer, förlossningsskador, prolapser, läkemedel, ålder och neurologiska sjukdomar. Vilken behandling som kan bli aktuell och vilka hjälpmedel som finns att välja på samt vilka som kan förskrivas diskuteras i kursen.

Arbetsformer

Föreläsningar

Examinationsformer

Skriftlig inlämningsuppgift och aktivt deltagande vid seminarium.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Anmälan

Anmäl dig nedan senast 10 april 2019.

Uppgifter till den person som godkänt ansökan/deltagande:

Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan via e-post. Skriv ut denna och be ansvarig chef skriva på för fakturering, skicka sedan med post till:

Högskolan Dalarna
Marika Hagelberg
791 88 Falun

Senast granskad: