Uppdragsutbildning – Katetervård och behandling 1,5 hp

Uppdragsutbildning: Katetervård och behandling. Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor och legitimerade fysioterapeuter.

Kursen är på 1,5 hp, grundnivå och studietakten är ca 50%. Utbildningen startar 2 mars. Examinationerna sker med en tenta fredag den 3 april. Kursen ges helt på distans. Kursen är den andra av andra på totalt 7,5 hp inom kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion. Denna kurs har fokus kateterbehandling. 

Sista anmälningsdatum är 3 februari 2020.

Kostnad

Denna kurs på 1,5 hp kostar 2500 kr per deltagare (exklusive moms) och i den summan ingår en ordinarie examination och vid behov en omexamination.

Kursens innehåll

I kursen studeras anatomi, fysiologi, epidemiologi och etiologi av betydelse för kateterbehandling. Vilken betydelse val av kateter samt material har vid all form av kateterbehandling belyses samt hur vårdrelaterade infektioner förebyggs i samband med kateterbehandling. Uppföljning och utvärdering vid kateterbehandling samt vid avslutande behandling diskuteras.

Arbetsformer

Föreläsningar

Examination

Skriftlig tentamen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Anmälan

Anmäl dig senast 3 februari 2020 via e-post till Anna Johansson Mäcs, amc@du.se

Ange följande uppgifter i din anmälan: 

 • vilken kurs det gäller
 • förnamn
 • efternamn
 • personnummer
 • e-post
 • telefon
 • arbetsplats
 • adress
 • yrke
 • uppgifter till den person som godkänt ansökan/deltagande (namn, e-post, telefonnummer)
 • faktureringsadress inklusive referensnummer eller annan information som måste stå på fakturan.
 • eventuell övrig information

Genom att skicka min anmälan godkänner jag att Högskolan Dalarna sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Vi har ingen möjlighet att återbetala kursavgiften efter fakturering.

Senast granskad: