Uppdragsutbildning – Kateterbehandling vid blåsdysfunktion 1,5 hp

Uppdragsutbildning: kateterbehandling vid blåsdysfunktion. Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor och legitimerade fysioterapeuter.

Kursen är på 1,5 hp, grundnivå och studietakten är ca 35%. Utbildningen startar den 11 mars. Examinationerna sker med en tentamen fredag den 29 mars. Kursen ges helt på distans.

Kursen är den andra av tre på totalt 7,5 hp inom kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion:

  • kurs 1 - Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion 4,5 hp
  • kurs 2 - Katetervård och behandling 1,5hp
  • kurs 3 - Tarmdysfunktion 1,5hp

Det är inget krav att man har gått den första kursen på 4,5hp först. Denna kurs har fokus kateterbehandling.

Sista anmälningsdatum är den 15 februari 2019.

Kostnad

Denna kurs på 1,5 hp kostar 2500 kr per deltagare (exklusive moms) och i den summan ingår en ordinarie examination och vid behov en omexamination.

Kursens innehåll

I kursen studeras anatomi, fysiologi, epidemiologi och etiologi av betydelse för kateterbehandling. Vilken betydelse val av kateter samt material har vid all form av kateterbehandling belyses samt hur vårdrelaterade infektioner förebyggs i samband med kateterbehandling. Uppföljning och utvärdering vid kateterbehandling samt vid avslutande behandling diskuteras.

Arbetsformer

Föreläsningar

Examination

Skriftlig tentamen

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Anmälan

Anmäl dig nedan senast den 15 februari 2019. 

Uppgifter till den person som godkänt ansökan/deltagande:

Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan via e-post. Skriv ut denna och be ansvarig chef skriva på för fakturering, skicka sedan med post till:

Högskolan Dalarna
Marika Hagelberg
791 88 Falun

Senast granskad: