Anmälan till utbildning i Solvärmeteknik för VVS-företag

Anmälningsformulär för uppdragsutbildning i Solvärmeteknik för VVS-företag

Anmälan om deltagande lämnas i första hand av företrädare för företaget. Om deltagare gör egen anmälan ska den vara godkänd av företaget.

När anmälan är gjord kommer ett avtal att skickas till företrädaren för företaget för underskrift. Därefter registreras deltagaren på kursen.

Fakturering sker vid kursstart. 

Senast granskad: