Anmälan till utbildning i Dataanalys

Anmälningsformulär för uppdragsutbildning i Dataanalys

Anmälan om deltagande lämnas i första hand av företrädare för företaget. Om deltagare gör egen anmälan ska den vara godkänd av företaget.

När anmälan är gjord kommer ett avtal att skickas till företrädaren för företaget för underskrift. Därefter registreras deltagaren på kursen.

Fakturering sker vid kursstart, efter validering och beslut om vilka moduler som deltagaren ska läsa.

Senast granskad:
Senast granskad: