Utbildning i dataanalys för organisationer

För ett bra beslut krävs ett bra underlag och bra analys. Det får du genom att använda dig av datahantering och dataanalys på rätt sätt. Vår utbildning i Dataanalys för företag och organisationer fokuserar på att omvandla data till användbar kunskap vid beslutsfattande.

Data finns överallt och i allt större mängder. Ökad komplexitet i frågeställningarna kräver mer avancerad analys för att urskilja:

  • Vad som är viktigt?
  • Vilka mönster som finns eller vilka faktorer som påverkar utfallet och hur mycket?

Vi erbjuder en utbildning för företag och organisationer som vill upptäcka nya möjligheter att utvärdera data och utveckla beslutsunderlagen ytterligare.

Vår utbildning i Dataanalys behandlar hela kedjan, från insamling och analys av data till hur resultatet ska presenteras på bästa sätt för att rätt beslut ska kunna fattas. Fokus ligger på förståelsen för statistiska metoder och dataanalys.

Vi erbjuder ett paket om 30 högskolepoäng bestående av sex moduler. Väljs detta paket kan vissa kunskaper valideras, vilket gör att alla sex modulerna inte behöver läsas.

Om detta verkar vara för omfattande finns alternativet att läsa 7,5 högskolepoäng. Vi har delat upp de 30 högskolepoängen i fyra kurser om 7,5 högskolepoäng vardera. Ingen validering av kunskaper förekommer i dessa kurser.

Utbildningen består av sex moduler, varje modul innehåller inspelade föreläsningar. Modulerna behandlar hela kedjan av dataanalys, från insamling och analys av data.

Utbildningens form - när och hur

Utbildningen genomförs på distans vilket innebär att du har möjlighet att studera när du själv vill och kan. Du kan kombinera dina studier med ditt arbete. Titta på föreläsningarna när du vill, pausa och gå tillbaka i inspelningen när det är något du vill höra igen - det vill säga du kan ta till dig kunskapen på dina egna villkor!

När du anmält dig till utbildningen tilldelas du en handledare från högskolan som utses utifrån din bakgrund och dina erfarenheter. Handledaren är ditt stöd under kursen. Om du väljer att läsa kursen om 30 högskolepoäng genomförs ett inledande valideringstest för att se vilka kunskaper du redan har och därifrån bestäms sedan vilka av utbildningens moduler du behöver läsa.

Pris och faktureringsuppgifter

Priset för utbildningen beror bland annat på hur många moduler/kurser deltagaren läser. Vi lämnar offert på begäran.

Fakturering av hela beloppet sker vid kursstart. Faktureringsvillkor 30 dagar netto.

Anmälan

Anmälningsformulär uppdragsutbildning i Dataanalys.

Kontakt

Univ adjunkt statistik
Kenneth Carling
Professor mikrodataanalys
Univ lektor statistik
Senast granskad:
Senast granskad: