Utlandsstudier för lärarstudenter

Genom Högskolan Dalarnas och lärarutbildningens internationella samarbeten kan du som lärarstudent skaffa internationella erfarenheter och perspektiv under studietiden.

Som blivande lärare kommer du att verka i skolor där kollegor, elever, föräldrar har olika erfarenheter, normer och traditioner. I den miljön är det viktigt att vara medveten om och ha förståelse för våra likheter och olikheter, att kunna sätta sig in i andras synsätt och värderingar.

Din utbildning på lärarprogrammet ska förbereda dig inför rollen som lärare och där är en interkulturell förståelse och kännedom om olika globala förutsättningar en viktig pusselbit bland många. Detta utvecklar du under dina studier på Högskolan Dalarna men det finns också många möjligheter att skaffa sig enormt värdefulla erfarenheter, både för det kommande läraryrket men också för din personliga utveckling, på ett sätt som inte kan erhållas i den egna hemmiljön. Genom Högskolan Dalarnas och lärarutbildningens internationella samarbeten kan du som lärarstudent få internationell erfarenhet och perspektiv under studietiden.

Studera kurser utomlands

Under studietiden kan du ersätta kurser som du annars skulle ha läst här på Högskolan Dalarna med kurser på ett universitet i ett annat land. Du kan studera utomlands som utbytesstudent (dvs att du åker inom ramen för ett utbytesprogram t ex Erasmus+ eller Nordplus) eller på egen hand, som så kallad Free mover. Grundidén är att du ersätter en eller två terminers studier här på Högskolan Dalarna med kurser på ett utländskt universitet.

Studera kurser utomlands

VFU/praktik utomlands

Du som läser förkollärarprogrammet eller grundlärarprogrammet kan göra en av de fyra VFU-perioderna på en skola utomlands.

VFU/praktik utomlands

Skriva examensarbete utomlands

Under examensarbetet har du också möjlighet att skaffa dig internationell erfarenhet. Du kan t ex göra datainsamling på en förskola/skola utomlands, t ex genom Erasmus+praktik eller praktik genom Nordplus. Du kan också göra examensarbetet inom ramen för Minor Field Studies (se nedan).

MFS, Minor Field Studies - Stipendium för fältstudier

Med ett Minor Field Studies stipendium kan du på plats i ett låg/mellaninkomstland samla material till ditt examensarbete. I minst åtta veckor kan du studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till.

Sommarkurser

När du har sommarlov från de ordinarie kurserna har du goda möjligheter att utvecklas och får nya erfarenheter genom att läsa sommarkurser i andra länder. Via CSN kan du få medel för sommarstudier utomlands.

Korta studentveckor utomlands

Några gånger per år åker studenter från Högskolan Dalarna på korta utbyten, t ex en vecka med ett helt annat innehåll med nya perspektiv. Belgien, Finland, Danmark, Nederländerna, Spanien är några exempel på länder som tagit emot våra studenter för den typen av intensivkurser. Deltagandet sker då alltid i samråd med kursansvarig i den kurs här hemma som berörs av utbytet. Håll utkik i programrummen i Learn. Där annonseras möjligheten att söka dessa intensivkurser. Hittar du någon kort kurs på egen hand? Hör av dig till kursansvarig eller internationaliseringssamordnaren.

Internationalisering på hemmaplan

Oavsett om du tar ett eget initiativ till internationella erfarenheter under dina lärarstudier kommer du att arbeta med kursinnehåll i de ordinarie kurserna som utvecklar dig och dina internationella kompetenser.

Kontakt

Kristofer Sidenvall
Lärarutbildningens internationaliseringssamordnare

Susanne Corrigox
Internationaliseringssamordnare för Högskolan Dalarna

Frågor om ansökan med mera: support@du.se.

Senast granskad: