Tentamen
2 min läsning

De flesta kurser avslutas med en examination i form av en skriftlig salstentamen. Andra former av examination kan vara hemtentamen, laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter. Tänk på att du alltid måste anmäla dig inför en tentamen.

Vid salstentamen måste du alltid visa giltig fotolegitimation. Högskolans passerkort får användas som legitimationshandling.

Anmälan till tentamen

Du anmäler dig till tentamen på sidan Tentamensanmälan (Mina sidor). Tentamensanmälan öppnas generellt en månad före och du ska anmäla dig senast 10 arbetsdagar innan tentamensdagen. Anmälan är genomförd när du får en bekräftelse till din högskolemejl. Om du inte får någon bekräftelse anses du inte har anmält dig. Inga efteranmälningar tas emot.

Mer utförliga instruktioner för anmälan finns på Tentamensanmälan (Mina sidor)

Frågor som rör själva tentamen kontakta kursansvarig eller examinator.

Särskilda behov vid tentamen

Kontakta någon av tentamenssamordnarna Anita Lidfors och Roger Westlund i samband med anmälan till tentamen.

Tentamensschema

Tentamensschema Borlänge
Tentamensschema Falun
Tentamensschema Online

Onlinetentamen i Connect

Om du ska skriva din tentamen online i ett examinationsrum i Connect finns det några regler som kan vara bra att känna till.

  • Du ska använda en extern webbkamera så att tentamensvärden kan se både dig och din skärm. Detta innebär att kameran bör placeras snett bakom dig och riktas mot skärmen.
  • Du ska ha ett headset, så att du kan höra tentamensvärden under hela tentamen. Mikrofonen har du avstängd, så att du inte stör andra.
  • Kontakta tentamensvärden genom att skriva i chatten.
  • Logga in i examinationsrummet senast 20 minuter innan tentamen börjar, ha giltig fotolegitimation tillgänglig så att du kan identifiera dig.
  • Se till att belysningen i rummet är tillräcklig för att du ska synas i kameran.
  • Var tillgänglig på det telefonnummer som du lämnat när du anmälde dig på Tentamensanmälan (Mina sidor) ifall tentamensvärden behöver kontakta dig, till exempel om du försvinner ut från examinationsrummet.
  • Lämna inte examinationsrummet utan att be tentamensvärden om lov, detta gäller både under tiden du skriver och efter att du lämnat in. Är du borta mer än 5 minuter blir din tentamen ogiltig.

Tentamensresultat

Efter att din tentamen har rättats, skannas resultaten in direkt till sidan Tentamen (Mina sidor). Du får då din tentamen i pdf-format och kan skriva ut den om du vill.

Om- och uppsamlingstentamen

För att kunna skriva en omtentamen måste du ha en aktuell registrering på kursen. Vilka kursregistreringar du har, ser du på student.ladok.se. Om registrering saknas, kontaktar du studieadministratören för din kurs. När omregisteringen är klar kan du anmäla dig till omtentamen.

Kursansvarig erbjuder ibland också omtentamen vid den så kallade "uppsamlingstentan" i augusti. Detta är dock upp till varje kursansvarig att besluta om detta. Därför är det viktigt att du tar kontakt med kursansvarig lärare i god tid för att höra hur denne har tänkt sig.

Gamla tentamen

Inför en tentamen kan det vara till stor hjälp att använda gamla tentor som stöd vid inlärningen. De kan också se hur en tentamen är uppbyggd och strukturerad. Sök reda på gamla tentamen för din kurs på Mina sidor.

 

Kontakt
Support
023-77 88 88
Senast granskad: