Studiemedel vid utlandsvistelser
1 min läsning

När du ska studera utomlands på ett utbytesprogram kan du få studiemedel för utlandsstudier.

När du ska söka studiemedel vid utlandsstudier ska blanketten "Intyg om deltagande i ett utbytesprogram (5524W)" skickas med din CSN-ansökan. Om du vill ändra i din ansökan fyller du i en ändringsblankett som laddas ner på samma sida. Du kan även söka studielån för resekostnader och försäkringskostnader (samt eventuella terminsavgifter) med samma blankett.

Erasmus- och Nordplusstipendium räknas inte som inkomst, då du ansöker om CSN-medel. Om du får en betalplats eller om du söker till Master-utbildningar ska du kryssa "nej" på frågan, om studierna sker inom ramen för utbytesprogram. Annars svarar du "ja" på frågan. Betalplatserna räknas inte som studentutbyte.

Blanketterna skickas till:

CSN Postservice
833 81 STRÖMSUND

Sök studiemedel från CSN i samband med utlandsstudier

Kontakt Internationella kontoret
Senast granskad: