Under utbytet
1 min läsning

Att tänka på under utbytet
  • Du ska själv registrera dig på utbytet i studentladok, det är viktigt för att försäkringar ska gälla.
  • Om det blir ändringar i de kurser du ska läsa måste Learning Agreement uppdateras.
  • Innan hemresa ska du beställa ett studieutdrag (Transcript of records) från partneruniversitetet. Fråga gärna när och vart de skickar studieutdraget. 
  • Under utbytesperioden ber vi dig informera om möjligheten till studier vid Högskolan i alla sammanhang som partneruniversitetet ber dig hjälpa till.
  • Du kommer att få med en dalahäst under utbytet. Fotografera hästen i intressanta sammanhang/miljöer och hjälp till i vår internationaliseringskampanj. Skicka sedan dina bilder till ioffice@du.se. Innan hemresa ger du dalahästen till någon anställd vid partneruniversitetet/boendet som varit särskilt hjälpsam.
Senast granskad: