TURID
1 min läsning

TURID är ett tvärvetenskapligt nätverk bestående av åtta universitet i Norden och Baltikum som samarbetar inom turism, sport, hälsofrämjande aktiviteter, gastronomi and hotelladministration.

Deltagande lärosäten:

  • Multidimensional Tourism Institute
  • Arcada UAS
  • Satakunta UAS
  • Novia UAS (Finland)
  • Dalarna University (Sweden)
  • Tallinn University of Technology
  • Kuressaare College (Estonia)
  • Turiba UAS (Latvia)
  • University of Stavanger (Norway)

TURID-nätverket startade 1998 och har sedan dess arbetat med nätverksadministration, intensivkurser och mobilitet.  TURID  har sedan år 2000 organiserat intensivkurser inom olika områden, som sport, hälsofrämjande aktiviteter, gastronomi, hållbar turism, hållbarhetsfrågor och upplevelsehändelser.  TURID har utvecklat innovativt samskapande och erfarenhetsbaserade metoder och praktik för att koppla teori till fältarbete och skapa samarbete mellan lokala intressenter, studenter och utbildare.

Det senaste TURID-projektet innefattar utveckling av en gemensam utbildningsplan inom blått välbefinnande: tre intensivkurser har utvecklats som var och en fokuserar på blått välbefinnande i teori och praktik, där ingår också lärar- och studentutbyte. 

 

Senast granskad: