Fyll i Learning Agreement
2 min läsning

I god tid före avresan till partneruniversitetet ska du förbereda ett Learning Agreement, som visar vilka kurser du kan tillgodogöra efter dina utbytesstudier. Kurserna behöver inte exakt motsvara de kurser du skulle läst hemma, men de ska passa in i din examen (programmålen).

När du hittat kurser vid universitetet du söker till kan du göra på två sätt för att skapa Learning Agreement (LA). Det är ett avtal som visar att du kan tillgodogöra utlandsstudierna i din utbildning vid Högskolan Dalarna, och att kurserna är avgiftsfria. 

Skapa ett konto och fyll i online

eller

Förbered ett Learning Agreement på papper. Skicka avtalet via e-post i wordformat till Learning Agreement tillsammans med underlag för nominering till utlandsstudier. Vi kompletterar och du får tillbaka det undertecknade avtalet så snart det har godkänts.

Ett preliminärt LA måste vara klart innnan terminsstart och definitivt klart senast en månad efter terminsstart. Kontakta oss om det blir kursändringar under utbytet. 

Hur många poäng ska du läsa?

  • Heltidsstudier inom EU, där ECTS-poäng används: 30 ECTS /termin
  • Storbritannien använder ECTS, men anger även CATS: 15 CATS= 7.5 högskolepoäng
  • Kanada: 0.5 credit = 7.5 högskolepoäng
  • USA: minst 12 credits/termin
  • Aruba: 3 credits= 5 högskolepoäng
  • Japan och Kina: kontakta learningagreements@du.se

Programstudent med valbar termin i ditt program

Kontakta programansvarig, som kontrollerar att kurserna under utbytet är på högskolenivå och att de kurser du ska läsa under utbytet inte överlappar de obligatoriska kurserna i programmet. Välj utbyteskurser som inte ingår som obligatoriska moment i programmet, för övrigt kan du under utbytet välja fritt bland kurser på högskolenivå.

Programstudent utan valbar termin i ditt program

Kontakta programansvarig, som kontrollerar att kurserna du tänkt läsa under utbytet passar väl in i programmet och att de bidrar till att uppfylla utbildningsprogrammets mål och målen för examen. Kurserna du läser under utbytesterminen behöver inte exakt motsvara de kurser du skulle läst inom programmet - utbytesstudierna ska helst ge ett mervärde. Programansvarig talar om vilka programkurser som du får ersätta (det vill säga inte behöver läsa vid hemkomsten).

Fristående kurser

Eftersom målet är att ta ut en examen vid Högskolan Dalarna bör du ha en plan för hur du vill använda kurserna från utbytet efter hemkomsten. Kurser som ska ingå i samma examen får inte överlappa andra kurser i fråga om innehåll. Kontakta examensenheten om du är osäker vad som gäller.

  • Ska kurserna användas som del av huvudområde för examen? I så fall måste huvudområdesföreträdare göra en bedömning av kursernas huvudområdestillhörighet, nivå och antal högskolepoäng.
  • Ska kurserna inte användas som del av huvudområde för examen? Då räcker det att ämnesföreträdare kontrollerar nivån på kurserna och bedömer hur många högskolepoäng de motsvarar.
Kontakt Internationella kontoret
Utbildnings- och forskningskansliet
Senast granskad: