Före avresa
1 min läsning

Det här ska du tänka på innan du åker på utbyte
  1. När du får Högskolans beslut om nominering behöver du tacka ja, samtidigt kallas du till ett informationsmöte. 
  2. Högskolan meddelar partneruniversitetet att du är nominerad. Kontakta inte lärosätet på egen hand innan vi har hunnit meddela dem att du är nominerad.
  3. Du får ett välkomstmejl från partneruniversitetet med instruktioner om hur du ansöker om kurser och boende. Kontakta ioffice@du.se om det dröjer mer än fyra veckor innan instruktionsmejl kommit.
  4. När du hittat de kurser du vill studera vid partneruniversitet ska du förbereda ett Learning Agreement
  5. Om du åker inom Erasmus+ programmet ska innan avresa ansöka om stipendium och eventuellt göra ett språktest - kontakta Erasmusansvarig.
  6. Partneruniversitetet kommer att skicka ett "Letter of Acceptance" till dig så snart de accepterat din ansökan. Vidarbefordra detta dokument till ioffice@du.se.
  7. Under utbytet är du försäkrad genom Kammarkollegiet. Beställ ett försäkringskort innnan avresan från ioffice@du.se. Vid vistelser inom EU ska du även beställa ett EU-kort från Försäkringskassan (webbsida). 
  8. Kontakta CSN om du vill behålla studiemedel under utbytet. CSN får automatiskt information om din antagning till utbytesstudier, men ibland kan de behöva ett Intyg om utlandsstudier.
Senast granskad: