Efter utbytet

När du kommer hem ska studieresultaten tillgodoräknas- glöm inte att beställa studieutdrag och skicka till Högskolan Dalarna!


Studieutdraget (Transcript of Records) som du beställt från partneruniversitetet skickas antingen till din hemadress eller direkt till Högskolan Dalarna. Om du får det till din hemadress måste du mejla en vidimerad kopia till Högskolan.
Sä snart Högskolan tagit emot studieutdraget läggs poängen in i Ladok och ett beslut postas till dig. 
Erasmusstudenter ska fylla i utvärdering och eventuellt språktestas vid hemkomst. I båda fallen får du ett mejl av Erasmusansvarig med länkar och instruktioner. 


Vi uppskattar din hjälp med att i olika sammanhang informera andra studenter om utbytet när du kommer tillbaka!

Senast granskad: