Högskolans resestipendier
1 min läsning

Högskolans resestipendier kan sökas av dig som är student vid Högskolan Dalarna och ska påbörja examensarbete på grund- eller avancerad nivå.

Internationella rådet vid Högskolan utlyser varje år fem resestipendier på 5 000 kronor vardera. Stipendiet är avsett att vara ett bidrag till resekostnader vid fältstudier i länder utanför EU/EES. Du kan söka stipendiet löpande.

Vem kan söka

Du som söker ska vara antagen och registrerad som student vid Högskolan och stå i begrepp att påbörja examensarbete på grund- eller avancerad nivå. Du ska i övrigt uppfylla de krav som ställs för Minor Field Studies (MFS) med undantag för att fältarbetet kan bedrivas i alla utomeuropeiska länder och att alla nationaliteter kan komma ifråga. 

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till Susanne Corrigox.

Ordföranden i Internationella rådet beslutar därefter om stipendietilldelning.

Kontakt

Internationaliseringssamordnare
023-77 81 53
Senast granskad: