Erasmus+

1 min läsning
Är du intresserad av utbytesstudier eller praktik i Europa? Inom Erasmus+ kan du studera vid något av våra partneruniversitet eller praktisera vid ett företag eller en organisation.

Förberedande språkstudier

Som Erasmusstudent kan du, innan ditt utbyte, läsa förberedande språkkurser online i något av följande språk:

  • engelska, tyska, franska, italienska, spanska, irländska, estniska, litauiska, lettiska
  • nederländska, danska, finska, grekiska, polska, portugisiska, maltesiska, tjeckiska
  • bulgariska, kroatiska, rumänska, ungerska, slovakiska, slovenska

Du kan även söka extra stipendium om du på plats i landet läser förberedande språkkurser. Mejla antagningsbesked och eventuella kostnader för kursen till Erasmusansvarig.

Ett språktest är obligatoriskt innan och efter mobiliteten om ditt arbetsspråk är engelska, franska, italienska, nederländska, spanska eller tyska. Du behöver inte göra testet om språket är ditt modersmål, eller om du haft språket som undervisningsspråk vid högskolan.

Du som ska åka på Erasmus studier eller praktik kommer att få ett mejl av Erasmusansvarig med inloggningsuppgifter innan avresa.

Studier

Du som nominerats till utbytesstudier inom Erasmus+ kan ansöka om ett stipendium. Utbytesstudierna ska vara på heltid, och kan vara minst tre och maximalt tolv månader. Stipendiet betalas ut ett par veckor innan terminen startar vid partneruniversitetet, en mindre del sparas och betalas ut i samband med att du fyller i en utvärdering när du kommit hem.

  1. Ansök om stipendiet
  2. Bifoga Letter of Acceptance/ intyg om terminstider som du får från partneruniversitetet.

Stipendiebelopp vid studier

  1. Erasmusstipendiet är 375 €/månad när du är i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge och Storbritannien.
  2. Övriga länder: 315 €/månad

Praktik

Du kan ansöka om Erasmuspraktik när som helst under studietiden och upp till ett år efter avslutade studier.


Stipendiebelopp vid praktik

  1. Erasmusstipendiet är 525 €/månad när du är i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge och Storbritannien.
  2. Övriga länder: 465 €/månad

 

 Erasmus Charter

 

Utbildnings- och forskningskansliet
Arbetar med strategiska internationella frågor samt utbytesavtal och stipendieprogram. Erasmus/ECTS-ansvarig.Sekreterare i Internationella rådet.
Senast granskad: