Stipendier

1 min läsning
Det finns en mängd olika stipendium att söka. Nedan finner du information om stipendier för utlandsstudier och/eller utlandspraktik som kan sökas via Högskolan Dalarna.

Vad är ett stipendium?

Ett stipendium är oftast en gåva i form av pengar, som delas ut till en person, grupp eller organisation för att stödja ett visst arbete. Till exempel kan du som student få ett stipendium för att göra sitt exjobb utomlands.

Stipendier delas oftast ut för att täcka de kostnader som du kan tänkas ha under det specifika arbetets gång. En annan typ av stipendier är vistelsestipendier. Ett vistelestipendium är ett stipendium som ger dig tillträde till en särskild plats under en begränsad tid, exempelvis MFS-stipendium.

Du behöver oftast inte betala någon skatt på de pengar som ingår i ett stipendium. Det är endast om stipendiet kräver någon slags motprestation från dig eller om stipendiet delas ut av en arbetsgivare som det kan bli aktuellt att behöva skatta på stipendiet.

Vilka stipendier kan du söka via oss?

Är du nyfiken på vilka stipendier som du kan söka via högskolan? Titta igenom vilka möjligheter som finns här på våra sidor om stipendier.

Senast granskad: