Hur ansöker jag om Erasmuspraktik?
1 min läsning

Du kan ansöka om praktik när som helst under dina studier och upp till ett år efter att du avslutat studierna. När du skickat in arbetserbjudandet kommer vi att teckna ett trepartsavtal och du får ett stipendieavtal.

Du kan ansöka om praktik när som helst under dina studier och upp till ett år efter att du avslutat studierna och tagit ut examensbeviset. Erasmuspraktik med stipendium kan du få i maximalt 12 månader per nivå - kandidat, magister/master och forskningsutbildning  (PhD). Det går även att konbinera praktik med studier.

Innan avresa

  1. Du har möjlighet att delta i en förberedande online-språkkurs inför din praktik.
  2. Be arbetsgivaren skriva ett arbetserbjudande och skicka det med e-post till Erasmusansvarig.
  3. Arbetsgivaren får ett Learnig Agreement att komplettera, det ska undertecknas av dig och arbetsgivaren, för att sedan skicka det via e-post till Högskolan Dalarna.
  4. Du kommer att få ett stipendieavtal att fylla i och underteckna.

    Högskolan skickar stipendiet så snart arbetsgivaren talat om att du påbörjat praktiken.

När du är klar med praktiken

 

Senast granskad: